Ontheffing Wegenverkeerswet 1994 t.b.v. puzzeltochten AMBC Achterveld

maandag 4 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
3791AC 6

Ontheffing Wegenverkeerswet 1994 t.b.v. puzzeltochten AMBC Achterveld

Op 31 januari 2019 is op grond van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 aan AMBC Achterveld ontheffing verleend t.b.v. gebruikmaking van de wegen in de gemeente Leusden tijdens puzzelritten op 24 maart, 28 april, 10 juni, 8 september, 13 oktober en 17 november 2019.

 

Indien uw belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kunt u hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaarschrift dient u te richten aan de Burgemeester en Wethouders van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dag van bekendmaking (31 januari 2019) van dit besluit.

Voor verdere informatie kunt u de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” raadplegen. Deze folder kunt u vinden in de publieksinformatiewinkel in de hal van het gemeentehuis.

 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 08:30 uur tot 13:00