Gemeente Leusden – Kennisgeving van omgevingsvergunning uitgebreide procedure ter inzage - Heiligenbergerweg 5

woensdag 6 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
3833

Gemeente Leusden – Kennisgeving van omgevingsvergunning uitgebreide procedure ter inzage - Heiligenbergerweg 5

Aanvraag Omgevingsvergunning ter inzage

Verzoek om omgevingsvergunning (art. 3.10 lid 1 Wabo)

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op:

 

- Heiligenbergerweg 5 te Leusden, het wijzigen van het park en uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. gedeeltelijke restauratie van het park, herverdeling en aanleg van de parkeervoorzieningen en een nieuwe in/uitrit, Wabo-2017-113

 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure:

Het plan en ontwerpbesluit liggen ter inzage van donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 op het gemeentehuis.

 

Gedurende deze termijn kan een ieder, zowel schriftelijk als mondeling, zienswijzen indienen bij het college van Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen kan tot drie werkdagen vóór afloop van de termijn van de ter inzage legging telefonisch via het nummer 14 033 een afspraak worden gemaakt met de afdeling Dienstverlening.

Wij wijzen u erop dat, de mogelijkheid bestaat dat geen beroep kan worden ingesteld, als u geen zienswijzen heeft ingediend.

 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 08:30 uur tot 13:00