De economie herstelt zich

Het afgelopen jaar hadden we allemaal te maken met onverwachte ontwikkelingen. Niemand kon overzien wat deze zouden gaan betekenen voor de toekomst. Dat roept gevoelens van onzekerheid op. Daarnaast is een groot beroep gedaan op de veerkracht van ondernemers. Is het al duidelijk waar we nu staan?

Waar werken we eigenlijk en met hoeveel?

Barneveld, Nijkerk en Bunschoten vormen het industriële hart van de regio. Leusden en Amersfoort sluiten vooral aan bij de sectorstructuur in de hele provincie. Daar ligt de nadruk op de groot- en detailhandel, zakelijke diensten en ICT.  Opvallend in Leusden is dat het zich onderscheidt door veel aanbieders in financiële dienstverlening. Amersfoort doet dat door meer zorg-gerelateerde werkgelegenheid.

Positief is dat de werkgelegenheid in de regio al jaren gestaag stijgt. Van de ruim 215.000 banen in de regio, tellen we er in Leusden 15.568 (september 2020). Zelfs in het eerste half jaar na de uitbraak van corona nam het aantal banen en het aantal bedrijfsvestigingen in Leusden toe. Recente cijfers zijn nog niet bekend.

We hebben wel te maken met een krappe arbeidsmarkt. Met een werkloosheidspercentage van maar 3% is er eigenlijk geen sprake van een gezonde werking van de arbeidsmarkt. Op dit moment geven Utrechtse bedrijven aan dat personeelstekort het grootste probleem is voor de groei van ondernemingen. Het aantal vacatures in groot- en detailhandel, zorg en zakelijke dienstverlening neemt toe.

Wat was tot op heden de impact van corona?

Uit diverse bronnen, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Provincie Utrecht, de Economic Board Utrecht, de Kamer van Koophandel en diverse ondernemersorganisaties) komt een hoopvol beeld naar voren. Utrechtse ondernemers zijn optimistisch. Het aandeel bedrijven dat verwacht mensen aan te nemen (16%) is groter dan het aantal bedrijven dat mensen afvloeit (13%). De krimp in de horeca is echter nog niet ten einde.

 

Het is duidelijk dat de voorspellingen niet uitgekomen zijn! De economie in Utrecht kromp in 2020 met “slechts” 3%. Dat is heel wat minder dan de door het IMF voorspelde economische krimp van 7,5% (mei 2020).  Hiermee is de provincie Utrecht iets minder hard getroffen dan landelijk het geval is. Stedelijke gebieden, die meer afhankelijk zijn van leisure, toerisme en retail, zijn harder geraakt dan gebieden waar zich bouw, industrie, handel en zakelijke dienstverlening bevindt.  

Cijfers:

  • Een derde van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van minimaal 1 steunmaatregel. In Leusden ligt dat percentage lager, te weten op 26%.
  • Bedrijven met 2 of meer medewerkers maken relatief vaker gebruik van steunmaatregelen. De helft van de werkgevers vraagt steun aan. De meest gebruikte maatregel is uitstel van belastingen. In Leusden nemen ruim 400 ondernemers een schuldenlast mee naar de herstelperiode. Daarbij gaat het om een 30-tal horecaondernemingen en ruim 50% zzp-ers.
  • In 2020 is er geen sprake van meer faillissementen dan in voorgaande jaren. Het is onzeker of dit aantal de komende periode op zal lopen. 
  • De krimp in de horeca is nog niet ten einde.