Milieumelding

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een melding Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) doen of een milieuvergunning aanvragen. Belast u het milieu niet of weinig, dan is dit niet nodig. De algemene milieuregels gelden voor ieder bedrijf.
Vergunning checken of melding doen via AIM

Milieuregels

Welke milieuregels er gelden voor uw bedrijf wordt bepaald door het type waaronder uw bedrijf valt:

Type A: u belast het milieu niet of weinig. U hoeft geen milieuvergunning aan te vragen en ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Type A-bedrijven zijn bijvoorbeeld:

  • Kantoren
  • Banken
  • Peuterspeelzalen
     

Type B: uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U moet een melding Activiteitenbesluit doen. De melding Activiteitenbesluit kunt u online doen via de AIM. Type B-bedrijven zijn bijvoorbeeld:

  • Drukkerijen
  • Autoherstelbedrijven
  • Tandheelkundige laboratoria

Voor bepaalde activiteiten moet u een melding Activiteitenbesluit doen én een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Met de AIM kunt u bepalen of dit voor uw bedrijf geldt. Een OBM kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online.
 

Type C: uw bedrijf belast het milieu op grote schaal.  U moet een milieuvergunning aanvragen via Omgevingsloket Online. Type-C bedrijven zijn bijvoorbeeld:

  • Grote metaalverwerkende bedrijven
  • Motorcrossterreinen