Participatieraad: van en voor Leusden

De Participatieraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college adviseert over bestaand en nog niet bestaand beleid. De raad is een nieuwe verbinding tussen de gemeente en de samenleving. Om een goed advies te kunnen geven, is de inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties onmisbaar. De Participatieraad gaat in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties om een zo goed mogelijk advies te geven.
Participatieraad

Taken Participatieraad

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). De adviezen gaan over beleid en uitvoering op de terreinen zorg & welzijn (Wmo), werk & inkomen en opvoeden & opgroeien.
  • Belanghebbenden betrekken bij de adviezen (fysiek en online) en vragen mee te denken en te praten over adviezen. Meeschrijven kan ook. Belanghebbenden zijn onder andere inwoners en zorgverleners.

Individuele zaken

De Participatieraad houdt zich bezig met het geven van advies over vraagstukken in de samenleving. De raad richt zich niet op individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij het Platform Sociale Zekerheid.

Contact

Om een compleet advies te kunnen geven, is uw input nodig. Wilt u in contact komen met de Participatieraad? Stuur dan een e-mail naar info@participatieraadleusden.nl. We nodigen iedereen uit om vragen, suggesties of ervaringen met ons te delen.

De leden van de raad zijn ook individueel te bereiken:

  • J.Burger@participatieraadleusden.nl
  • B.vanburgsteden@participatieraadleusden.nl
  • M.tenhoven@participatieraadleusden.nl
  • R.Leeuwenburg@participatieraadleusden.nl

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30