Peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (VVE) 2018 - 2019

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dit is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat. In Leusden kennen we al alleen kinderdagverblijven. Voor al deze organisaties gelden hogere kwaliteitseisen dan voorheen.

Peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (VVE) 2018- 2019

De gemeente Leusden heeft nieuw beleid gemaakt voor voorschoolse voorzieningen, dat voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving en dat aansluit bij de maatschappelijke behoeften. Hiervoor trekt de gemeente in 2018 en 2019 extra geld uit, gevolgd door een evaluatie van dit beleid.

Op een peuteropvang krijgen kinderen de gelegenheid spelenderwijs om te gaan met leeftijdsgenoten. Die opvang kan bijdragen aan een goede start op de basisschool. Leusden heeft daarbij de ambitie om alle peuters van 2,5 tot 4 jaar de mogelijkheid te geven om een betaalbare peuteropvang te bezoeken.

Wat betekent dit voor u als ouder?

U betaalt niet de volledige kosten van de opvang. Er zijn twee mogelijkheden.

  1. U ontvangt een bijdrage in de kosten van de peuteropvang via de Belastingdienst als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, of
  2. U betaalt een gesubsidieerd tarief voor de peuteropvang, wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Let op! Kijk eerst of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Regelingen

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van opvang voor kind(eren), die ouders via de Belastingdienst kunnen aanvragen. Vanaf 1 januari 2018 moet u ook voor peuteropvang deze toeslag aanvragen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang. De kosten worden ook  bepaald door het aantal uren opvang en de prijs per uur die de peuteropvang in rekening brengt.

Kinderopvangtoeslag en voorschoolse educatie (VE)

Er geldt een aanvullende financiële regeling, als:

  • u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag
  • het consultatiebureau uw kind heeft geïndiceerd voor VVE (voor en vroegschoolse educatie). 

Uw kind gaat dan vier dagdelen naar de vve-peuteropvang. Voor het eerste en tweede dagdeel betaalt u de ouderbijdrage en vraagt u kinderopvangtoeslag aan. Het derde en het vierde dagdeel krijgt u gratis.

Let op! U kunt voor het derde en vierde dagdeel geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente voor peuteropvang. U vult daarvoor een “verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in bij de peuteropvang van uw keuze. Bij deze verklaring voegt u een IB-60 verklaring van de niet-werkende ouder. Deze verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Het bedrag dat u per dagdeel peuteropvang betaalt, is vergelijkbaar met de huidige tarieven van de kinderopvangtoeslag en hangt dus af van uw inkomen. De kosten worden ook  bepaald door het aantal uren opvang en de prijs per uur die de peuteropvang in rekening brengt. De kosten boven het maximale vergoedingsbedrag van(2018 € 7,45/2019 € 8,02) zijn voor rekening van ouders.

Let op! De gemeente betaalt alleen mee aan 8 uur reguliere peuteropvang per week (tot tarief van € 8,02). Voor alle uren hierna betaalt u het hele bedrag zelf. Dit geldt dus alleen als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Gemeentelijke regeling en voorschoolse educatie (VE)

Als uw kind via het consultatiebureau geïndiceerd is voor voorschoolse educatie (VE) betaalt u een aangepaste ouderbijdrage. Uw kind gaat dan vier dagdelen per week naar de peuteropvang (maximaal 12 uur). Het eerste en het tweede dagdeel betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Het derde en het vierde dagdeel krijgt u gratis.

 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten