Privacy

Privacyverklaring

De gemeente Leusden is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). Dit is vastgelegd in onze privacyverklaring.

Register van verwerkingen

In dit register kunt u zien waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Het register is onderdeel van de verantwoordingsplicht die wij hebben op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens bekend zijn binnen de gemeente Leusden.

Toezicht op de privacy

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft als belangrijkste taak om binnen de gemeente toezicht te houden op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

Contact met de gemeente

Bezoek op afspraak:
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00–20.00 uur

 

 

 

Afspraak maken

 

Bezoek zonder afspraak:
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

 

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 09:00 uur tot 16:30