Proclaimer en privacy

Proclaimer

De gemeente Leusden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel te houden. Heeft u vragen of komt u iets tegen dat niet (meer) correct is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Stuur een e-mail naar webredactie@leusden.nl .

Disclaimer e-mail berichten

E-mailberichten van de gemeente Leusden zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). De informatie in een e-mail bericht en eventueel meegezonden gegevensbestanden kan vertrouwelijk zijn. Als u een e-mail bericht ontvangt dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u:

  • daarmee discreet om te gaan
  • bestanden niet te openen
  • ons direct te informeren
  • de e-mail (inclusief eventuele bestanden) van uw computer te verwijderen
  • kopieën of uitdraaien daarvan direct te vernietigen.

Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan.
Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden. 

Privacy

De gemeente Leusden respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Persoonlijke informatie wordt behandeld volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Heeft u vragen over uw privacyrechten of over de wijze waarop de gemeente Leusden met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op met de privacyfunctionaris van de gemeente via gemeente@leusden.nl of per post:
Gemeente Leusden
Privacyfunctionaris
Postbus 150
3830 AD Leusden

Huisregels gemeente Leusden

Als u de gemeente bezoekt, gelden er in het gemeentehuis een aantal regels. Deze kunt u hier lezen.

Contact met de gemeente

Bezoek op afspraak:
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00–20.00 uur

 

 

 

Afspraak maken

 

Bezoek zonder afspraak:
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

 

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
Morgen: geopend van 09:00 uur tot 16:30