Koninklijke onderscheiding voor Hans van Dam

19 mei 2017
Foto koninklijke onderscheiding Hans van Dam

Op 18 mei heeft burgemeester Horselenberg in Apeldoorn een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H. (Hans) van Dam. Hij werd daar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking vond ’s middags plaats, aan het eind van een congres van de organisatie Professionals in NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel, hierna: NAH ).

Over Hans van Dam

Hans van Dam (59) is docent en consulent hersenletsel, gespecialiseerd verpleegkundige neurologie, redacteur en publicist. Hij heeft zich sinds 1990 op bijzondere wijze ingezet op verschillende terreinen van de gezondheidszorg in Nederland. In de jaren ’90 was hij onder andere lid van de Gezondheidsraad.

Publicaties en redactionele activiteiten

Als publicist heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in de discussie rondom de acceptatie van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Zo zat hij onder meer in de redactie van Relevant, het kwartaalmagazine van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Vanaf 1987 schrijft hij voor diverse landelijke dag-, week- en  vakbladen opiniërende bijdragen, reportages en interviews over o.a. deze thema’s en onderwerpen. Vanaf 2008 zet hij zich als voorzitter van de stichting Zorg en Zelfdoding in om nabestaanden op zoveel mogelijk manieren te ondersteunen.

Vanaf de oprichting was hij nauw betrokken bij de organisatie Professionals in NAH, onder andere als docent en consulent. Al ruim 20 jaar geeft de heer Van Dam lezingen op het terrein van NAH en treedt hij als spreker op. Op eigen verzoek heeft hij onlangs in stilte afscheid genomen van zijn werk voor Professionals in NAH.

Hans van Dam is diverse malen voor zijn werk en verdiensten onderscheiden:

 • Zo kreeg hij in 1995 de Floortje Bloemprijs voor zijn publicitaire werk in het algemeen, en in het bijzonder voor de aandacht die hij vroeg voor de ethische dilemma’s bij mensen die in een langdurige coma verkeren.
 • In 2000 kreeg hij de C. van der Meerprijs voor medische ethiek, ingesteld door het VU Ziekenhuis in Amsterdam, sinds 2001 VU medisch centrum (VUmc) geheten.
 • In 2003 ontving hij de Senior Nurse Award, een internationale onderscheiding voor verpleegkundigen die de zorg een bijzondere dienst bewijzen.
 • Tenslotte ontving hij in 2008 de Walter Schuijtprijs voor de menselijke benadering van mensen met een psychiatrische aandoening.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact met de gemeente

  U bent welkom in het gemeentehuis in Leusden. Wij werken op afspraak, zodat wij u snel kunnen helpen.
  Afspraak maken
  06 - 12 18 01 17
  Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
  Vandaag: geopend van 08:30 uur tot 13:00
  Morgen: gesloten