Bijdrage maatschappelijke organisaties in financiële nood door corona

26 november 2020
illustratieve foto geld

De gemeente Leusden stelt een bijdrage beschikbaar voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Die door de impact van de coronamaatregelen, in onoplosbare financiële problemen zijn gekomen. Het is een incidentele financiële vergoeding waarvoor geen tegenprestatie wordt gevraagd. Het is geen subsidie.

Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen in dringende gevallen een beroep doen op deze ‘continuïteitsbijdrage’. Het college wil hiermee voorkomen dat continuïteits- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot gedwongen beëindiging van hun activiteiten. Er kunnen bijvoorbeeld acute financiële problemen ontstaan door het wegvallen van barinkomsten, inkomsten uit kaartverkoop, of van sponsoring uit evenementen.

Voorwaarden

De regeling is bedoeld als laatste vangnet, wanneer organisaties geen andere uitweg meer hebben voor hun financiële nood dan door te stoppen. Om voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Weten of uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet? Bekijk dit op onze website.

Afspraak maken

Denkt u dat uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet, maak dan een afspraak met de gemeente via 14 033. 

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

  • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
  • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
  • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
  • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
  • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden