Extra voorschot om zwembad Octopus open te houden

23 november 2022

Een voorlopig voorschot van 435.000 euro moet ervoor zorgen dat sluiting van zwembad Octopus volgend jaar wordt voorkomen. Dit in afwachting van meer geld vanuit het Rijk om sportvoorzieningen, waaronder zwembaden, betaalbaar te houden. Nasleep van corona en de uit de pan gerezen energielasten zijn de voornaamste oorzaken van het exploitatietekort.

Recent is duidelijk geworden dat SRO het contract met SEFE (voorheen Gazprom) kan behouden. Dit zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat SRO niet het gehele voorschot nodig heeft wat nu wordt vrijgemaakt. De concrete bedragen zijn nog onbekend. De gemeenteraad neemt 15 december een besluit over de extra financiële steun in de vorm van een voorschot.

Dat het zwembad te kampen heeft met een tekort op de begroting is niet gek, legt wethouder Wim Vos uit. “Financieel gezien hebben zwembaden het momenteel niet makkelijk. Het Rijk heeft toegezegd extra geld beschikbaar te stellen, maar dat is nu nog niet concreet. Zonder dit extra voorschot van de gemeente kan het zwembad niet open blijven. Wij vinden deze voorziening belangrijk voor onze inwoners. De Octopus is veel meer dan een plek waar kinderen leren zwemmen en ouderen fit blijven. Voor veel inwoners is ons zwembad een ontmoetingsplek die een belangrijke rol speelt in hun leven. De sociale waarde is dus groot.”

Naast het extra voorschot van de gemeente blijven er nog steeds financiële uitdagingen over voor het zwembad. De prijs van het zwembadkaartje moet omhoog. Een tariefverhoging van 10 procent vindt het college acceptabel. De gemeente vindt het belangrijk dat het zwembad voor iedereen betaalbaar blijft. Volgend jaar komt er een sportpas voor inwoners met een laag inkomen. Op de pas staat een tegoed van 100 euro waarmee Leusdenaren naar aangesloten sportverenigingen, waaronder het zwembad, kunnen gaan. 
Verder wordt er gekeken welke energiebesparende maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden.