Helikoptertraining

22 september 2022

Van maandag 26 september tot en met donderdag 29 september 2022 trainen Apache gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) in een groot gedeelte van Nederland. Op donderdag 29 september is dit in en rondom Leusden.

Op de bovengenoemde dag trainen de Apaches (gesimuleerd) het aanvallen en uitschakelen van gronddoelen onder verhoogde dreiging. De helikopters vliegen daarbij meerdere keren per dag, zowel overdag als ’s avonds, op lage hoogte tussen 09:00 en 23:00 uur.

Vliegen onder verhoogde dreiging

In omstandigheden waarbij sprake is van een verhoogde dreiging is vliegen op hoogte geen optie. Helikopters moeten daardoor laag blijven om zich te verschuilen. Dekking zoeken doen zij op lage hoogte achter obstakels,  zoals een rij bomen, een bosperceel, verstedelijkt gebied of heuvel. Hierdoor kunnen zij ongezien hun missie uitvoeren en buiten het radarbeeld van de tegenstander blijven. Laagvliegen en gebruik maken van de dekking van het terrein is een manier van zelfbescherming voor helikoptervliegers. Dit vraagt echter wel om specifieke training en ervaring.

Om deze tactische procedures te beoefenen is een tijdelijk laagvlieggebied aangevraagd in de provincie.

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Defensie bereidt militaire oefeningen graag zorgvuldig voor, zo ook militaire vluchten. Essentieel voor alle vliegende eenheden van de Koninklijke Luchtmacht, maar ook voor de omgevingen waarin defensie oefent. Vliegbewegingen spreiden we zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland. Bekijk alle laagvliegroutes- en gebieden van Defensie op de website. Daarnaast nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting voor leefomgevingen te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Overlast melden

We realiseren ons dat vliegbewegingen hinder kunnen opleveren. Op de website van Defensie kan dit gemeld worden via het online klachtenformulier. Bekijk de website voor meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen

Kijk ook op Twitter @dhcluchtmacht en @Kon_Luchtmacht voor actuele informatie, waaronder vliegbewegingen in relatie tot helikopters.