Kansen voor schone energie in Leusden in kaart gebracht

30 maart 2020
Zonnepanelen en windmolens onder blauwe hemel met wolken

Regio Amersfoort heeft de eerste contouren van het conceptbod Regionale Energie Strategie (RES) bekendgemaakt. Hierin staan voorlopige kansgebieden voor grootschalige energieopwekking uit zon en wind. Voor Leusden is het defensieterrein op de Leusderheide als voorlopig kansgebied aangemerkt. De komende maanden vindt er verder onderzoek plaats naar de mogelijkheid om hier windmolens te plaatsen.

We gaan in Nederland de CO2 uitstoot sterk verminderen. Een van de afspraken is dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 35 TWH aan duurzame energie opwekken. Het bod dat Regio Amersfoort uitbrengt is 0,5 TWH. Wethouder Erik van Beurden: “De bijdrage van onze regio is misschien bescheiden, maar wel passend bij ons landschap en de verstedelijking in onze regio. Er is gezocht naar de meest logische plekken om duurzame energie op te wekken, zoals langs de infrastructuur in de regio, op bedrijfsdaken en parkeerterreinen.” Bedrijventerreinen De Horst en Pon zijn als kansrijk aangemerkt om energie op te wekken met zon. Net als langs de A28. Het defensieterrein op de Leusderheide is kansrijk voor windenergie. Ook in de andere gemeenten in de regio zijn bedrijfsterreinen in kaart gebracht en wordt ruimte gezien voor een aantal windmolens langs de A12 in Woudenberg.

Onderzoek naar mogelijkheid voor windmolens op Leusderheide

De kansrijke locaties voor duurzame energieopwekking in het conceptbod zijn niet definitief vastgelegd, benadrukt wethouder Erik van Beurden. “Ze laten zien op welke locaties er serieuze mogelijkheden zijn waarmee we de eerste stappen kunnen zetten om in 2030 in de regio 49% minder CO2 uit te stoten zoals landelijk is afgesproken. Dat draagt ook bij aan ons eigen gemeentelijke doel, namelijk eenenergieneutraal Leusden. Het defensieterrein op de Leusderheide lijkt nu een logische plek om energie uit wind op te wekken. De locatie heeft een hoge windpotentie want het ligt hoog op de Utrechtse Heuvelrug en het terrein wordt al intensief gebruikt door Defensie. Maar er moet zeker nog verder onderzoek naar worden gedaan. We hebben het namelijk wel over 14 hoge windmolens, dus aspecten als natuurwaarden, gesprekken met Defensie, anderegrondeigenaren en inwoners moeten hierin meegenomen worden.”

Hoe verder

In april en mei praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Waterschap over de voorlopige plannen. Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen de concept-RES in bij het Rijk. Het Rijk zal daarna alle biedingen uit de 30 regio’s optellen en kijken of daarmee 35 THW wordt gehaald. Naar verwachting weten alle regio’s - dus ook regio Amersfoort - in september of het conceptbod dat zij hebben gedaan, voldoende is. De voorlopige kansgebieden wordenin de tweede helft van het jaar verder uitgewerkt met betrokken partijen, bedrijven en inwoners. Hiervoor wordt straks een communicatie- en participatieplan opgesteld. Vanaf april vindt er al een eerste online peiling plaats. Dan kan iedereen die dat wil op het conceptbod en de RES van Regio Amersfoort reageren.

Res regio Amersfoort

De RES regio Amersfoort wordt gevormd door de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Woudenberg en Leusden. Onze regio verbruikt heel veel energie: in totaal zo’n 22.500 terajoule. Dat is meer energie dan 1000 windturbines van 100 meter hoogte kunnen opwekken. Daarom willen we het energieverbruik zoveel mogelijk beperken. Wat dan nog nodig is, gaan we duurzaam opwekken. Met het Waterschap, de Provincie, netbeheerder Stedin en vele belanghebbenden kiezen we samen hoe we energie besparen en overgaan op duurzame elektriciteit en warmte. Kijk voor meer informatie op de website van de RES regio Amersfoort.

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden aangepast. Burgerzaken werkt alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. In deze coronaperiode kunt u gewoon een afspraak maken.
Wel vragen wij u om bij uw bezoek aan het Huis van Leusden rekening te houden met de volgende maatregelen. Zo kunnen we verspreiding van het coronavirus voorkomen.

  • Heeft u klachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan thuis. Wij maken graag een nieuwe afspraak met u.
  • Kom alleen, of met maximaal 1 begeleider, naar uw afspraak.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
  • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
  • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. 
  • Bent u klaar? Verlaat dan het Huis van Leusden om ruimte te maken voor andere bezoekers.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Logo certificaat toegankelijkheidsonderzoek Gemeente Leusden