Online enquête ‘Fijn wonen in Leusden’: na de zomer terugkoppeling

09 juli 2024
impressie van woningen Maanwijk

In maart en april hield de gemeente Leusden een online enquête over het wonen in Leusden. Deze enquête is door 500 Leusdenaren ingevuld. Daar is de gemeente blij mee!

Resultaten

Bij de aankondiging van de woonenquête is beloofd om voor de zomer de resultaten hiervan te delen. Het analyseren van de resultaten kost helaas meer tijd dan gedacht. Ook is de groep met jongere huishoudens sterk ondervertegenwoordigd. We vinden het belangrijk om ook hun stem te horen. Daarom wordt deze groep in de komende periode opnieuw benaderd. De terugkoppeling van de enquêteresultaten volgt na de zomer.

Vervolg van 

Na de zomer volgt er ook een bijeenkomst voor geïnteresseerden. De enquêteresultaten worden verwerkt in de Woonvisie en de Woonzorgvisie. De gemeente koerst erop om in september / oktober de conceptvisies aan het college van burgemeester en wethouders voor te leggen.

Dit bericht is een vervolgbericht van het artikel 'Vul de woonenquête in voor nieuwe plannen rondom wonen in Leusden'.