Restafval t/m 4 januari gratis

03 januari 2018
Vuilniszakken naast container

De afgelopen dagen zijn er bovengemiddeld veel restafvalzakken weggebracht. Veel afvalcontainers zitten daardoor (te) vol. Er is daarom besloten dat er tot en met donderdag 4 januari geen kosten in rekening worden gebracht. Inmiddels is SUEZ bezig het afval op te halen. Vanaf morgen wordt er met een extra wagen gereden, zodat u in de komende dagen uw restafval weer kwijt kunt in de containers. Woensdag 3 januari, aan het eind van de dag, zijn alle containers geleegd.

Kosten restafval

Voor restafval wordt vanaf 5 januari 2018 per storting betaald. Dit komt bovenop het vaste deel aan afvalstoffenheffing. In het buitengebied wordt de restafvalcontainer van 240 liter nog altijd opgehaald. Het legen hiervan kost € 5,76.

Storing

  • Op elke container staat een 3-cijferig nummer.
  • Storingen verhelpen we op werkdagen.
  • Als er een vuilniszak klem zit, dan kunt u dit melden via een formulier, whatsapp of email. Vermeld dan het 3-cijferige nummer van de container.
  • Er worden geen kosten in rekening gebracht als uw vuilniszak klem zit in de container. Als de binnenste klep van de trommel volledig is geopend en uw vuilniszak in de container kan, worden er kosten gerekend.

Meer informatie

  • Het aanbieden van GFT, papier en plastic afval (PMD) is nog altijd gratis. Kijk hiervoor op de Afvalkalender.
  • Een goede afvalscheiding loont. In de eerste maanden na de ingebruikname van de ondergrondse containers, is de hoeveelheid opgehaald PMD-afval verdrievoudigd. De hoeveelheid restafval is met 30% afgenomen.
  • Het is verboden een vuilniszak naast een ondergrondse container neer te zetten of elders te dumpen. Een buitengewone opsporingsambtenaar controleert en deelt bij overtredingen bekeuringen uit.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Leusden. Wij werken op afspraak, zodat wij u snel kunnen helpen.
Afspraak maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17
Fokkerstraat 16, 3833 LD Leusden
Vandaag: geopend van 12:00 uur tot 17:00
Morgen: geopend van 12:00 uur tot 17:00