Schoollocatie aan de Lingewijk blijft langer in gebruik als school

24 augustus 2022

Het voormalige schoolgebouw van basisschool De Holm aan de Lingewijk blijft minimaal een jaar langer in gebruik als basisschool. Hiermee wordt de verkoop van de kavels voor 7 woningen op deze locatie ook minimaal een jaar uitgesteld.

Leerlingengroei

Binnen de gemeente Leusden is een tekort aan locaties voor basisonderwijs ontstaan. De verwachte leerlingenkrimp heeft de afgelopen jaren niet doorgezet. Sterker nog, dit is omgebogen naar een groeiend aantal te verwachten leerlingen in de komende 15 jaar. Voor het groeiende aantal leerlingen op een aantal basisscholen in Leusden is de beschikbare ruimte nu al niet langer toereikend. Hierdoor is uitbreiding naar een andere locatie op korte termijn noodzakelijk. Daarnaast moet ook de taalschool uitbreiden. Vanwege de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne en wereldwijd neemt het aantal kinderen in Leusden dat gebruik maakt van deze specifieke vorm van basisonderwijs toe.  

Tijdelijke oplossing

De gemeente heeft een tijdelijke oplossing voor dit tekort aan onderwijshuisvesting gevonden in schoollocatie de Lingewijk. Deze locatie is momenteel in gebruik door klassen van de scholen de Hobbit en het Kompas. Deze vertrekken aan het einde van dit jaar. 
De bedoeling was om het gebouw daarna te slopen om plaats te maken voor woningbouw. Gezien de leerlingengroei in Leusden én het beschikbaar komen van de locatie aan de Lingewijk, heeft de gemeente besloten om de schoollocatie aan de Lingewijk in ieder geval voor 1 jaar, en mogelijk langer, in te zetten voor onderwijshuisvesting en zo de genoemde leerlingengroei op te vangen. 

Naast de leerlingen van de Hobbit en het Kompas huist er bij de start van het nieuwe schooljaar ook een aantal groepen van de taalschool in op de schoollocatie aan de Lingewijk; daar is nog ruimte voor in een aantal nog leegstaande lokalen. Zodra de leerlingen van de Hobbit en het Kompas zijn verhuisd naar IKC Groenhouten worden er groepen leerlingen gehuisvest van basisscholen waar ruimtetekort is ontstaan.

Permanente huisvesting

Ondertussen onderzoekt de gemeente hoe voor permanente huisvesting kan worden gezorgd op basis van de leerlingengroei. De gemeente heeft ook onderzocht of er andere mogelijkheden zijn voor de opvang van deze leerlingen, zoals tijdelijke huisvesting elders in portocabins. Voor deze variant is niet gekozen, omdat dit meer onzekerheid geeft over de planning, aanzienlijk kostbaarder is en minder kwaliteit of gemak voor de scholen oplevert dan het langer in stand houden van de huidige schoollocatie aan de Lingewijk.