Zorg en ondersteuning in Leusden: nieuwe plannen!

11 juli 2019
decoratieve foto beleidskader

De gemeente heeft een nieuwe beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld. Hierin staat wat Leusden de komende 4 jaar doet om de zorg goed en betaalbaar te houden. En ook hoe we stimuleren dat iedereen naar vermogen mee kan doen in onze gemeente.

De gemeente komt niet uit met het budget voor het sociaal domein. Om meer grip te krijgen, monitort Leusden de resultaten van de zorg die mensen krijgen en maken we de zorguitgaven transparant. Je kunt de uitgaven immers alleen beïnvloeden als je weet wat het prijskaartje en het resultaat is van de verschillende mogelijkheden. Daarnaast werken we intensiever samen met lokale zorgpartners en maatschappelijke organisaties zodat mensen dicht bij huis zorg kunnen krijgen tegen aanvaardbare kosten.

Focus op actuele thema’s
Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen in Leusden. Daarom leggen we de komende 4 jaar extra focus op de thema’s: eenzaamheid, toegankelijkheid, jeugdhulp, dementie, verward gedrag, armoede en arbeidsparticipatie. Dit zijn actuele thema’s, die ook landelijk spelen. In Leusden merken we dat er veel energie en slagkracht op zit om deze thema’s op te pakken. Voor jeugdhulp, eenzaamheid en arbeidsparticipatie zijn er zelfs samenlevingsakkoorden (PDF, 512 kB) gesloten. Dat wil zeggen dat verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en groepen inwoners met elkaar afspraken hebben gemaakt om zich extra in te spannen om het probleem dichter bij een oplossing te brengen.

Lees meer over de nieuwe plannen voor zorg en ondersteuning in Leusden in het beleidskader Sociaal Domein ‘focus en transparantie’

In een volgend nieuwsbericht leest u meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning in Leusden.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Let op! Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis om 15.00 uur gesloten.

 

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten