Veel klachten over afvalinzameling

01 februari 2019
Ondergrondse container met 'sorry'

Veel inwoners laten ons de afgelopen weken weten dat hun container niet is geleegd of dat de verzamelcontainers te vol zitten. We realiseren ons dat dit vervelend is en werken er hard aan om dit te verbeteren.

Sinds 1 januari is Remondis onze nieuwe afvalinzamelaar. De chauffeurs van Remondis kennen Leusden nog niet zo goed en daardoor hebben zij soms onbedoeld een straat of deel van een wijk overgeslagen. Daarbij hebben ze helaas ook te maken gehad met kapotte vuilniswagens.

Wat doen we om het inzamelen te verbeteren?

  • Op dinsdag rijden er extra vuilniswagens om ondergrondse verzamelcontainers restafval, papier en PMD te legen.
  • De komende weken rijden de chauffeurs extra om vergeten containers -die aan ons zijn doorgegeven- binnen een week alsnog te legen. U hoort dan van ons op welke dag u de container voor 7.30 uur opnieuw buiten kunt zetten.

We verwachten dat we hiermee de problemen oplossen. Is uw container niet geleegd op de dag die op de afvalkalender staat? Vertel ons dat dan via onze website, WhatsApp 06-12180117 of via 14 033.

 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30