Digitaal overzicht restafval

09 januari 2020
Foto van containers restafval

De komende maand ontvangen alle huishoudens in de gemeente Leusden een brief met inloggegevens voor het portaal ‘mijnrestafval’. U kunt op het portaal wanneer u de brief met inloggegevens hebt ontvangen. Op dit digitale portaal is te zien hoe vaak en hoeveel restafval is gestort of aangeboden. Op dit moment zijn alleen de gegevens van 2019 te zien. De gegevens van 2020 volgen later.

Het afvalportaal Mijnrestafval geeft inwoners eerder inzicht in de hoogte van de eindafrekening van het restafval. Ook kunnen fouten in het overzicht eerder worden opgemerkt, bijvoorbeeld wanneer een ondergrondse restafvalcontainer door storing niet goed heeft gewerkt. In dat geval kan er contact opgenomen worden met de gemeente om de fout te herstellen.

Omgekeerd inzamelen

Sinds 2018 wordt het afval in de gemeente Leusden ingezameld volgens het principe van ‘omgekeerd inzamelen’. Het afval dat waarde heeft als grondstof voor nieuwe producten wordt aan huis ingezameld. Wat overblijft aan waardeloos restafval moet worden weggebracht naar ondergrondse inzamelpunten. In het buitengebied wordt het restafval in grijze afvalcontainers aangeboden. Voor het storten van dit restafval, of het aanbieden van de grijze container, moet per keer worden betaald. Met het afvalportaal is het mogelijk om het overzicht van stortingen van 2019 te bekijken. De stortgegevens van 2020 zijn later dit jaar te zien.