Gebruiksmelding brandveiligheid

Organiseert u een activiteit op een plaats die geen gebouw is, dan gelden speciale regels. Het Besluit brandveilig en basishulpverlening overige plaatsen is dan van toepassing. Bijvoorbeeld bij een openluchtfestival of bij een activiteit op een camping, in een tent of in een tijdelijk bouwwerk. U moet altijd aan de regels in het besluit voldoen. In sommige gevallen moet u een gebruiksmelding indienen. U moet de melding uiterlijk 4 weken van tevoren doen.
Gebruiksmelding doen (pdf, 246kB)

Wanneer is een gebruiksmelding verplicht?

De gebruiksmelding is verplicht als u een activiteit organiseert waarbij:

  • in een tijdelijke verblijfsruimte aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden
  • aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar verzorging wordt geboden in een verblijfsruimte
  • aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verzorging wordt geboden in een verblijfsruimte
  • een tijdelijke verblijfsruimte (bijvoorbeeld een tent, tribune of podium) bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk
  • u de brandveiligheid op een andere (gelijkwaardige) manier wilt regelen dan staat beschreven in het Besluit gebruik basishulpverlening overige plaatsen.

Een gebruiksmelding is niet nodig

  • als u al een evenementenvergunning aanvraagt, dan worden de regels en voorschriften daarin meegenomen
  • als er een evenementenvergunning is verleend, waarbij de brandveiligheid is beoordeeld of
  • als er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is verleend.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Let op! Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis om 15.00 uur gesloten.

 

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten