Melding klein evenement

Wilt u een klein evenement zoals een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan is een vergunning niet nodig, maar kunt u volstaan met een melding klein evenement. Dit moet u minimaal 15 werkdagen van tevoren melden aan de gemeente. Voor het melden van een klein evenement hoeft u niet naar het gemeentehuis.
Melden bijeenkomst

Nodig

Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Voorwaarden

 • Het evenement vindt plaats op één dag.
 • Er komen maximaal 150 mensen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 24.00 uur.
 • Er wordt geen muziek gemaakt voor 9.00 en na 23:00 uur.
 • Het evenement heeft geen of heel weinig gevolgen voor het gebruik van de openbare weg. Er zijn dus geen verkeersmaatregelen nodig.
 • Voor hulpdiensten is altijd een zogenoemde rijloper van minimaal 3.50 meter breed en 4.20 meter hoog beschikbaar.
 • Gehandicapten parkeerplaatsen blijven vrij en bereikbaar.
 • De helft van de beschikbare parkeerplaatsen blijft vrij.
 • U plaatst uitsluitend kleine objecten van maximaal 10 m2.
 • Omwonenden worden door de organisator uiterlijk een week voor het evenement geïnformeerd.
 • Degene die de melding doet, wordt beschouwd als de organisator van het evenement.

 
Voldoet uw evenement niet aan alle voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Algemene regels

 • Er mag geen schade worden toegebracht aan eigendommen van de gemeente of derden.
 • Het terrein moet na afloop van het evenement schoon worden opgeleverd.
 • Eventuele schade of kosten voor het opruimen van achtergebleven vuil zijn voor de organisatie.
 • Als u tegen betaling of bedrijfsmatig zwak alcoholische drank wil verstrekken, dan moet u een ontheffing Drank- en Horecawet aanvragen.
 • Het terrein en de omgeving moeten bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
 • Er mag geen sprake zijn van geluidsoverlast.
 • De directe omgeving moet vooraf worden geïnformeerd.


Bij het gebruik van een barbecue geldt:

 • Er moeten voldoende blusmiddelen aanwezig zijn; brandblusser, meerdere emmers water of een tuinslang.
 • Er mag niet worden gebarbecued onder een overkapping of in de directe nabijheid van brandbare objecten (minimale afstand 3 meter).
 • Kinderen moeten op veilige afstand worden gehouden.
 • Bij een gasgestookte barbecue mag de oranje slang niet ouder zijn dan twee jaar of ouder dan de op de slang vermelde uiterste gebruiksdatum.
 • Het drukventiel mag niet ouder zijn dan vijf jaar.          
 • Na afloop moet het vuur volledig gedoofd zijn.

Kosten

Een melding klein evenement is gratis.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Let op! Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis om 15.00 uur gesloten.

 

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten