Digitale aankondigingsborden

De gemeente Leusden heeft 3 digitale aankondigingsborden. De borden zijn bedoeld voor het kosteloos aankondigen van evenementen/activiteiten/collecteweken in Leusden. In geval van nood kan de gemeente de borden ook gebruiken om een oproep te doen.
Aanvragen aankondigingsbord

Locaties digitale aankondigingsborden

 • Randweg ter hoogte van Total
 • Kruising Groene Zoom/Noorderinslag
 • Groene Zoom ter hoogte van spoorwegovergang Leusden-Zuid

Voorwaarden

 • De activiteit / het evenement moet primair bestemd zijn voor de inwoners van Leusden en openbaar toegankelijk zijn. Wanneer er ruimte is kan ook een regionaal evenement geplaatst worden.
 • Iedereen (charitatieve campagnes, fondswerving, plaatselijke culturele, kunstzinnige, sportieve of sociale evenementen) in de gemeente (en regio) kan aankondigingen aanleveren.
 • De aankondigingsborden zijn niet bestemd voor aankondigingen van cursussen, huis-aan-huis verkoop of commerciële doeleinden.
 • De activiteit / het evenement is gratis toegankelijk.
 • De activiteit / het evenement vindt incidenteel plaats.
 • Activiteiten van religieuze aard worden alleen geplaatst als deze een interkerkelijk karakter hebben.
 • Gemeentelijke mededelingen hebben altijd prioriteit. Bijvoorbeeld afsluiting wegen, ongelukken, en grote evenementen.
 • De gemeente Leusden mag altijd een verzoek tot het aanbrengen van een aankondiging weigeren in specifieke gevallen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De gemeente Leusden behoudt het recht uitzonderingen te maken voor activiteiten / evenementen die een sterke regionale betekenis hebben of bijdragen aan een onderscheidende profilering en positionering van Leusden.
 • De gemeente Leusden bepaalt of en op welk bord uw boodschap verschijnt.

Evenementen die niet voldoen aan deze voorwaarden of niet geplaatst kunnen worden, kunnen aangekondigd worden op de dubbelzijdige A0-panelen op verschillende locaties in de gemeente. Uw bereik is dan groter. U kunt hiervoor contact opnemen met Centercom (020 460 9085). Centercom hanteert verschillende tarieven voor evenementen met en zonder winstoogmerk. 

De aanvraag voor een aankondiging op de digitale aankondigingsborden verloopt via de website van de gemeente Leusden en moet aan de volgende specificaties voldoen:

 • Lever de aankondiging minimaal 2 weken voor aanvang van het aan te kondigen evenement aan via het formulier op de website.
 • Aankondigingen worden maximaal 2 weken vermeld. De periode van vermelding hangt af van het aantal aanvragen.
 • Verhoudingen van de te leveren afbeelding zijn 4 : 3 in een hoge resolutie.
 • Liever geen witte achtergrond i.v.m. een goede weergave.
 • De (stilstaande) afbeelding moet worden aangeleverd als .jpg, .bmp of .png en en in landscape (liggend) formaat.
 • Kleuren: RGB.
 • Geluid: geen.
 • Zendtijd: min. 6 seconden.

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30