Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. Als u wilt, kunt u ook in een ander stemlokaal in de gemeente Leusden stemmen. Gaat u stemmen, neem dan naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt legitimeren, mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet. De kandidatenlijsten zijn huis aan huis verspreid. Mocht u ze niet ontvangen hebben dan zijn ze bij de receptie van het Huis van Leusden af te halen of digitaal beschikbaar.
 

Niet alle Europese landen stemmen op dezelfde dag. De uitslag wordt daarom pas op zondag 26 mei om 23.00 uur bekendgemaakt.

U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:

 • Volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op 9 april 2019 inwoner bent van de gemeente Leusden.

 • Op 23 mei 2019 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland of een andere lidstaat.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt u uw stempas voor het Europees Parlement per post na 9 april 2019.

 

U mag stemmen, als u zich laat registreren. De voorwaarden zijn:

 • Op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) bent u officieel (volgens de BRP(Basisregistratie Personen)) inwoner van Leusden.

 • Op de verkiezingsdag (23 mei 2019) bent u 18 jaar of ouder.

 • U bent niet uitgesloten van kiesrecht in Nederland of een andere lidstaat.

Registreren

Registreren doet u bij de gemeente met een Y-32 formulier. Dit formulier moet op 9 april 2019 bij de gemeente Leusden binnen zijn. Verzoekschriften die we na 9 april ontvangen, zijn pas geldig voor de volgende verkiezingen. 

Stuur het formulier naar: Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden.

U ontvangt hierna tijdig van ons een stempas. De eenmaal geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij ingezetene is van een Nederlandse gemeente.

Wilt u in het land van herkomst stemmen voor de Europese verkiezingen, dan hoeft u niets te doen, tenzij u zich eerder in Nederland heeft geregistreerd. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente.

Kaart locaties stembureaus 

U kunt uw stem uitbrengen bij één van de 12 stembureaus in Leusden van 7.30 tot 21.00 uur. Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat het dichtst bij uw adres ligt. U bent niet verplicht om bij dit bureau te stemmen. De stemlocaties in Leusden zijn niet allemaal toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. Heeft u een lichamelijke beperking, bekijk dan vooraf de kaart met stemlocaties. Een aantal stemlocaties beschikt over een invalidenparkeerplaats. Elk stembureau heeft een loupe met verlichting.

1        Gemeentehuis (Raadzaal), 't Erf 1                              

2        Basisschool De Holm, Lingewijk 13  -  niet goed toegankelijk voor mindervaliden              

3        MFC Atria, Asschatterweg 36b                 

4        Woonzorgcentrum ’t Hamersveld, Asschatterweg 24a

5        Gemeentehuis (Restaurant), 't Erf 1                     

6        Lisidunahof, Lisidunalaan 18                       

7       Clubgebouw van Roda '46, Bavoortseweg 15

8        De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107 - niet goed toegankelijk voor mindervaliden

9        MFC Antares, Maximaplein 7                        

10      Woonzorgcentrum St. Joseph, Hessenweg 218, Achterveld

11      Milieustraat, Spieghelweg 2 - niet goed toegankelijk voor mindervaliden

12      Dorpskerk, Arnhemseweg 75

Tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur kunt u aan de balie van de afdeling Burgerzaken een vervangende stempas aanvragen. Dit is ook telefonisch of via de website mogelijk. Uw verzoek moet dan op 17 mei 2019 bij ons binnen zijn via gemeente@leusden.nl of via 14 033.
Heeft u een vervangende stempas aangevraagd en vindt u uw oude stempas terug, dan kunt u met de oude stempas niet meer stemmen.

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders op twee manieren machtigen:

 • via een schriftelijke volmacht
 • via een onderhandse volmacht

Iemand die gemachtigd is, kan maximaal 3 stemmen uitbrengen: uw eigen stem en 2 ‘volmachten’ (stemmen voor een ander). Deze stemmen brengt u tegelijk met uw eigen stem uit.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 17 mei 2019 bij ons binnen zijn. Degene die u machtigt hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen, maar moet wel kiesgerechtigd zijn. Een kopie van het identiteitsbewijs is niet nodig. De volmacht wordt verzonden naar de persoon die u machtigt. Een schriftelijke volmacht kunt u niet intrekken, omdat uw stempas door de afgifte van deze volmacht ongeldig is verklaard. Er is een volmacht voor Europees Parlement. 

Een schriftelijke volmacht kunt u opsturen naar:

Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD, Leusden

Onderhandse volmacht

Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet in de gemeente Leusden wonen (dezelfde gemeente als u) en ook een stempas hebben ontvangen. Het geven van een onderhandse volmacht kan tot en met de verkiezingsdag zelf. U kunt geen volmacht verlenen in het stemlokaal. Bij het uitbrengen van een onderhandse volmacht stem moet de kiezer op het stembureau een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Let er dus op dat u bij het verlenen van uw onderhandse volmacht een (kopie) van uw identiteitsbewijs meegeeft. Dit mag ook een goed leesbare foto zijn. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming (en alleen voor dit doel) maximaal 5 jaar zijn verlopen (geldig tot 23 mei 2014). Een identiteitsbewijs dat is verlopen vóór 23 mei 2014 kan niet meer gebruikt worden.

Als u uiteindelijk toch zelf wilt stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen aan de gemachtigde.

Als u uw stem uitbrengt, dan moet u zich legitimeren met een identiteitsbewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het paspoort of identiteitskaart mag (op de dag van de stemming en alleen voor dit doel) maximaal vijf jaar verlopen zijn. Is uw identiteitsbewijs langer verlopen, dan kunt u alleen stemmen via een schriftelijke volmacht.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, dan moet u bij de stemming een kopie van het proces-verbaal van de vermissing van dit document laten zien in combinatie met een pasje waar uw naam en foto op staat. Dit kan bijvoorbeeld een OV-abonnement of verenigingspas zijn.

 • De stempassen worden op zaterdag 4 mei 2019 bezorgd.
 • Stempassen ontvangt u op uw oude adres als u na 9 april 2019 bent verhuisd binnen of naar Leusden.
 • U kunt alleen stemmen als u in het bezit bent van een stempas en een identiteitsbewijs.
 • U heeft een stempas gekregen als u kiesgerechtigd bent.
  Vergeet niet uw stempas mee te nemen.
 • Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas bent kwijt geraakt, dan kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken, aan de balie, via de telefoon of via de website. Uw verzoek moet uiterlijk 17 mei 2019 binnen zijn. Wanneer u alsnog uw “oude stempas" terugvindt, kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.
 • Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. 
  Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Op donderdag 9 mei 2019.

Bent u na 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) binnen Leusden verhuisd, dan ontvangt u uw stempas op uw oude adres, tenzij u een afspraak heeft gemaakt met PostNL over de doorzending van uw post. Bent u na 9 april 2019 in Leusden komen wonen, dan krijgt u uw stempas op uw oude adres in uw oude gemeente. U kunt in dit geval niet stemmen in de gemeente Leusden.

U kunt in een andere gemeente stemmen als u een kiezerspas heeft. De stempas kunt u op het gemeentehuis om laten zetten naar een kiezerspas.
Neem uw stempas wel mee naar het gemeentehuis als u die wilt omzetten naar een kiezerspas.
Met een kiezerspas voor de verkiezing Europees Parlement kunt u stemmen in elke gemeente van Nederland.

Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur bij de balie van Burgerzaken.
Digitaal kunt u ook een kiezerspas  aanvragen voor Europees Parlement. De aanvraag moet 17 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u apart opsturen naar de gemeente. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Het formulier kunt u ook uitprinten en opsturen naar:

Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD, Leusden

 

Op 9 april 2019 is de kandidaatstelling. Dan worden bij het centraal stembureau de kandidatenlijsten ingediend. Op 15 april zijn de deelnemende partijen en kandidaten definitief bekend. De kandidatenlijsten worden op 7 mei 2019 huis aan huis bezorgd in Leusden en zijn ook digitaal beschikbaar.

De kandidatenlijsten zijn ook in braille beschikbaar op elk stembureau.

 

 

Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u zich als kiezer laten registreren bij de gemeente Den Haag. Uw verzoek moet op zijn vroegst zes maanden, maar uiterlijk zes weken voorafgaand aan de verkiezingen bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Als u op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en u staat nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan kunt u:

 • Iemand schriftelijk machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt hiervoor een volmacht aanvragen bij uw gemeente.
 • Via de achterkant van uw eigen stempas kunt u iemand onderhands machtigen.

 

                                                                                                   

Stoutenburg

 • Hessenweg/Horsterweg

Achterveld

 • Hessenweg/Pater Stormstraat/Koningin Julianaweg

Leusden

 • Heiligenbergerweg, nabij plattegrondkast
 • Randweg/Groene Zoom
 • Asschatterweg/’t Sluisje
 • Burgemeester van der Postlaan/hoek Hertenhoeve 

Leusden-Zuid

 • Rotonde Groene Zoom / Maanweg

Advies posters plakken

 • Partijen plakken zelf de posters
 • Alleen plakken met behangplaksel
 • Formaat posters: vrij

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten