Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de Waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan ontvangt u 2 stempassen. Neem bij het stemmen naast uw stempassen ook een identiteitsbewijs mee. (bijvoorbeeld rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). U bent verplicht dit te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U mag stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing als u:

 • Volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op 4 februari 2019 ingezetene bent van de provincie Utrecht.
 • Op 20 maart 2019 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • Op 20 maart 2019 de Nederlandse nationaliteit bezit.
 • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt u zaterdag 2 maart 2019 uw stempas voor de Provinciale Staten per post.

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezing als u:

  • Volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op 4 februari 2019 ingezetene bent van het waterschap Vallei en Veluwe.
  • Volgens de BRP op 4 februari 2019 beschikt over de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een EU-lidstaat of een andere nationaliteit (mits u als ingezetene rechtmatig in Nederland verblijft).
  • Op 4 februari 2019 achttien jaar of ouder bent.
  • U niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

  Als u aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt u zaterdag 2 maart 2019 uw stempas voor de Waterschapsverkiezing per post.

  Kaart locaties stembureaus 

  U kunt uw stem uitbrengen bij één van de 12 stembureaus in Leusden van 7.30 tot 21.00 uur. Op uw stempas staat het stembureau vermeldt dat het dichtst bij uw adres ligt. U bent niet verplicht om bij dit bureau te stemmen. Een aantal stemlocaties in Leusden is ingericht voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze stemlocaties herkent u aan het rolstoelteken. Een aantal stemlocaties beschikken over een invalidenparkeerplaats. Elk stembureau beschikt over een loupe met verlichting.

  1        Gemeentehuis, 't Erf 1                                  

  2        Basisschool De Holm, Lingewijk 13                 

  3        MFC Atria, Asschatterweg 36b                    

  4        Woonzorgcentrum ’t Hamersveld, Asschatterweg 24a

  5        Scholen in de Kunst, Eikenlaan 1                                 

  6        Lisidunahof, Lisidunalaan 18                       

  7        Clubgebouw van Roda '46, Bavoortseweg 15

  8        De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107

  9        MFC Antares, Maximaplein 7                        

  10      Woonzorgcentrum St. Joseph, Hessenweg 218, Achterveld

  11      Fokkerstraat 16

  12      Dorpskerk, Arnhemseweg 75

  De stempassen worden op zaterdag 2 maart 2019 bezorgd. Nederlanders die voor beide verkiezingen kiesgerechtigd zijn, krijgen 2 stempassen. Niet-Nederlanders van 18 jaar of ouder en die op 4 februari 2019 ingezetenen waren in Leusden krijgen alleen een stempas voor de Waterschapsverkiezing.

  Bent u na 4 februari 2019 (de dag van de kandidaatstelling) binnen Leusden verhuisd? Dan ontvangt u uw stempassen op uw oude adres, tenzij u een afspraak heeft gemaakt met PostNL over de doorzending van uw post. Bent u na 4 februari 2019 in Leusden komen wonen, dan krijgt u uw stempassen op uw oude adres in uw oude gemeente. U kunt in dit geval niet stemmen in de gemeente Leusden.

  Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt, dan kunt u uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur aan de balie van de afdeling Burgerzaken een vervangende stempas aanvragen. Dit is ook telefonisch of via de website mogelijk. Uw verzoek moet dan op 15 maart 2019 zijn ontvangen via gemeente@leusden.nl of 14 033.
  Heeft u een vervangende stempas aangevraagd en vindt u uw oude stempas terug, dan kunt u met de oude stempas niet meer stemmen.

  Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand anders op twee manieren machtigen:

  • Via een schriftelijke volmacht
  • Via een onderhandse volmacht

  Iemand die gemachtigd is, kan maximaal drie stemmen uitbrengen; uw eigen stem en 2 ‘volmachten’ (stemmen voor een ander). Deze stemmen brengt u tegelijk met uw eigen stem uit.

  Schriftelijke volmacht

  Een schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Degene die u machtigt moet of in de provincie Utrecht (Provinciale Statenverkiezing) wonen of in het waterschap Vallei en Veluwe wonen en kiesgerechtigd zijn. Er hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs te worden toegevoegd. De volmacht wordt verzonden naar de persoon die u machtigt. Een schriftelijke volmacht kunt u niet intrekken, omdat uw stempas door de afgifte van deze volmacht ongeldig is verklaard. Er is een volmacht voor provinciale staten van Utrecht en een volmacht voor het Waterschap Vallei en Veluwe

  Een schriftelijke volmacht kunt u opsturen naar:

  Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD, Leusden

  Onderhandse volmacht

  Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet in de gemeente Leusden wonen (dezelfde gemeente als u) en ook een stempas hebben ontvangen. Het geven van een onderhandse volmacht kan tot en met de verkiezingsdag zelf. U kunt geen volmacht verlenen in het stemlokaal. Bij het uitbrengen van een onderhandse volmacht stem moet de kiezer op het stembureau een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Let er dus op dat u bij het verlenen van uw onderhandse volmacht een (kopie) van uw identiteitsbewijs meegeeft. Dit mag ook een goed leesbare foto zijn. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming (en alleen voor dit doel) maximaal 5 jaar zijn verlopen (geldig tot 21 maart 2014). Een identiteitsbewijs dat is verlopen vóór 21 maart 2014 kan niet meer gebruikt worden.

  Als u uiteindelijk toch zelf wilt stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen aan de gemachtigde.

  U kunt in een andere gemeente stemmen als u een kiezerspas heeft. De stempas kunt u op het gemeentehuis om laten zetten naar een kiezerspas.
  Neem uw stempas wel mee naar het gemeentehuis als u deze wil omzetten naar een kiezerspas.
  Met een kiezerspas voor de verkiezing Provinciale Staten kunt u stemmen in elke gemeente binnen de provincie Utrecht. Met een kiezerspas voor het Waterschap Vallei en Veluwe kunt u stemmen binnen het waterschap Vallei en Veluwe.

  Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 19 maart 2019 tot 12.00 uur bij de balie van Burgerzaken.
  Digitaal kunt u ook een kiezerspas aanvragen voor provinciale staten van Utrecht of voor het Waterschap Vallei en Eem. De aanvraag moet 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u apart opsturen naar de gemeente. U ontvangt daarna een kiezerspas.

  Het formulier kunt u ook uitprinten en opsturen naar:

  Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD, Leusden

   

   

  • De stempassen worden op zaterdag 2 maart 2019 bezorgd. Nederlanders die voor beide verkiezingen kiesgerechtigd zijn, krijgen 2 stempassen. Niet-Nederlanders van 18 jaar of ouder en die op 4 februari 2019 ingeschreven waren in Leusden, krijgen alleen een stempas voor de Waterschapsverkiezing.
  • Stempassen ontvangt u op uw oude adres als u na 4 februari 2019 bent verhuisd binnen of naar Leusden.
  • U kunt alleen stemmen als u in het bezit bent van een stempas en identiteitsbewijs.
  • U heeft 2 stempassen gekregen als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent.
   Vergeet uw stempas(sen) niet mee te nemen.
  • Mocht u geen stempas ontvangen of uw stempas kwijtraken dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken, aan de balie, telefoon of via de website. Uw verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 binnen zijn. Wanneer u alsnog uw “oude stempas" terugvindt kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.
  • Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. 
   Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

  Als u uw stem uitbrengt, dan moet u zich identificeren met een identiteitsbewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het paspoort of identiteitskaart mag (op de dag van de stemming en alleen voor dit doel) maximaal vijf jaar verlopen zijn. Is uw identiteitsbewijs langer verlopen, dan kunt u alleen stemmen via een schriftelijke volmacht.

  Is uw identiteitsbewijs vermist, dan dient u bij de stemming een kopie van het proces-verbaal van de vermissing van dit document te tonen in combinatie met een pasje waar uw naam en foto op staat. Dit kan bijvoorbeeld een OV-abonnement of verenigingspas zijn.

  Op 4 februari 2019 is de kandidaatstelling. Dan worden bij het centraal stembureau de kandidatenlijsten ingediend. Op 8 februari zijn de deelnemende partijen en kandidaten definitief bekend. De kandidatenlijsten worden op 7 maart 2019 huis aan huis bezorgd in Leusden.

  De kandidatenlijsten zijn ook in braille beschikbaar op elk stembureau.

  Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u zich als kiezer laten registreren bij de gemeente Den Haag. Uw verzoek dient op zijn vroegst zes maanden, doch uiterlijk zes weken voorafgaand aan de verkiezingen te zijn ontvangen door de gemeente Den Haag.

  Als u op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie en u staat nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan kunt u:

  • Iemand schriftelijk machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt hiervoor een volmacht aanvragen bij uw gemeente.
  • Via de achterkant van uw eigen stempas kunt u iemand onderhands machtigen.

   

                                                                                                     

  De verkiezingsborden worden in de tweede helft van februari 2019 geplaatst. Kort na 20 maart worden de posters vervangen voor die van de Europese Parlementsverkiezingen, die plaatsvinden op 23 mei. Na de verkiezingen van 23 mei worden de borden verwijderd. 

  Advies posters plakken

  • Posters worden door de partijen zelf geplakt.
  • Om het schoonmaken achteraf te vergemakkelijken mag alleen gebruik worden gemaakt van behangplaksel.
  • Formaat posters: vormvrij

  Stoutenburg

  • Hessenweg/Horsterweg

  Achterveld

  • Hessenweg/Pater Stormstraat/Koningin Julianaweg

  Leusden

  • Heiligenbergerweg, nabij plattegrondkast
  • Randweg/Groene Zoom
  • Asschatterweg/’t Sluisje
  • Burgemeester van der Postlaan/hoek Hertenhoeve 

  Leusden Zuid

  • Rotonde Groene Zoom / Maanweg

  Advies posters plakken

  • Posters worden door de partijen zelf geplakt.
  • Er mag alleen geplakt worden met behangplaksel. 
  • Formaat posters: vrij.

  Informatie over de verkiezing kunt u vinden op onderstaande websites:

  Contact met de gemeente

  Bezoek Burgerzaken op afspraak :
  Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
  Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

   

   

  Afspraak maken

  Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
  Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
  Donderdag: 12.00–16.30 uur

   

   

   

  14 033
  vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
  WhatsApp
  06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
  't Erf 1, 3831 NA Leusden
  Vandaag: geopend van 09:00 uur tot 16:30
  Morgen: geopend van 08:30 uur tot 13:00