1. Zelf doen (Sociaal Domein)

In Leusden zetten we de samenleving voorop! De eigen kracht van onze inwoners is enorm. Maar niet alleen de inwoners helpen elkaar, ook verschillende Leusdense organisaties dragen hun steentje bij. Hieronder vindt u er een aantal, maar kijk ook eens op de leestafels in het gemeentehuis, bij Lariks, of in de Heelkom in Achterveld.

Ontmoeting en dagbesteding

Aandacht en hulp bij laaggeletterdheid

Bibliotheek Eemland, Stichting Gilde Leusden, Humanitas, Gastvrij Leusden en vrijwilligers werken samen in het Taalhuis Leusden. Het Taalhuis Leusden is een inlooppunt voor volwassen laaggeletterden en vrijwilligers.

Kennis over & praktische financiële ondersteuning

De vrijwilligers van het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS) bieden inwoners van Leusden gratis hulp bij financiële problemen. Ook als u financiële zorgen heeft kunt u terecht bij Lariks. Zo nodig, maken zij dan een afspraak met een consultent van Stadsring 51 erbij.

Digitale mediatraining

De bibliotheek en Gilde Leusden geven cursussen.

Schoolverlating voorkomen, startkwalificatie nodig

  • Gemeenten in de regio Eemland werken samen om (dreigende) voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar te begeleiden vanuit het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC).
  • Jongeren zelf, maar ook de ouders van jongeren die dreigen uit te vallen of al gestopt zijn met school kunnen contact opnemen met het RMC via rmcregioeem@amersfoort.nl of (033) 469 5620.
  • Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is voor een baan.

Ondersteuning voor jongeren

Jongeren met een vraag over werk, scholing of inkomen, kunnen vanaf nu terecht op het digitale Jongerenloket van de regio Amersfoort. Het Jongerenloket helpt met: 

•           het vinden van een baan

•           advies over werken en leren

•           voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt

•           netwerken

•           doorverwijzing naar andere soorten hulp   


Wie er niet uitkomt of wat extra hulp kan gebruiken, kan een afspraak maken om langs te gaan bij het Jongerenloket aan de Stadsring 75 in Amersfoort. 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00–16:30 uur
Donderdag: 17.00 - 20.00 uur

 

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
WhatsApp
06 - 12 18 01 17 (Beantwoording op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30