Gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Op deze parkeerplaats mag alleen het voertuig met hetzelfde kenteken staan.

Aanvragen

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats schriftelijk aanvragen. U kunt uw aanvraag sturen naar: 

Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats duurt minimaal 2 maanden.

Nodig

 • Kopie gehandicaptenparkeerkaart
 • Kopie rijbewijs aanvrager
 • Kopie kenteken deel II van auto aanvrager
 • Parkeerplaats die u graag toegewezen wilt krijgen (straat, ter hoogte van welk huisnummer)
 • Reden van de aanvraag

Kosten

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag € 44,30
 • Voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats € 277,30
 • Voor het wijzigen van een onderbord (kenteken) € 64,50

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Geldigheidsduur gehandicaptenparkeerkaart (van toepassing als kaart voor minder dan 5 jaar is afgegeven).
 • Aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen erf.
 • Aanvrager beschikt over eigen voertuig en is tevens de bestuurder van dit voertuig.
 • Aanvrager maakt ‘geen’ gebruik van een rolstoel (afhankelijk van situatie en handicap).
 • De parkeerdruk binnen een straal van 100 meter van de woning is hoog. Dit is dan gemeten op basis van de parkeernorm in de wijk.
 • Binnen een straal van 100 meter is geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.
 • De algemene gehandicaptenparkeerplaats binnen een straal van 100 meter is in gebruik door een andere houder van een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Er moet ruimte zijn om een gehandicaptenparkeerplaats te kunnen aanleggen. De breedte van een gehandicaptenparkeerplaats is wettelijk vastgesteld op 3 tot 3,50 meter. 

Contact met de gemeente


Door de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus zijn de openingstijden tot 1 juni aangepast. Burgerzaken werkt tot 1 juni alleen op afspraak op werkdagen tussen 9.00-12.30. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14033 en vraag naar Burgerzaken. Zij plannen alleen afspraken in die noodzakelijk zijn. Ook het omgevingsloket is gesloten. Voor vragen over bouwen, wonen en ruimtelijke plannen kunt u bij voorkeur een e-mail sturen aan wabo-loket@leusden.nl

Momenteel kunt u online geen afspraken maken
14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: gesloten
Morgen: gesloten