Gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Op deze parkeerplaats mag alleen het voertuig met hetzelfde kenteken staan.

Aanvragen

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats schriftelijk aanvragen. U kunt uw aanvraag sturen naar: 

Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats duurt minimaal 2 maanden.

Nodig

 • Kopie gehandicaptenparkeerkaart
 • Kopie rijbewijs aanvrager
 • Kopie kenteken deel II van auto aanvrager
 • Parkeerplaats die u graag toegewezen wilt krijgen (straat, ter hoogte van welk huisnummer)
 • Reden van de aanvraag

Kosten

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag € 44,30
 • Voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats € 277,30
 • Voor het wijzigen van een onderbord (kenteken) € 64,50

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Geldigheidsduur gehandicaptenparkeerkaart (van toepassing als kaart voor minder dan 5 jaar is afgegeven).
 • Aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen erf.
 • Aanvrager beschikt over eigen voertuig en is tevens de bestuurder van dit voertuig.
 • Aanvrager maakt ‘geen’ gebruik van een rolstoel (afhankelijk van situatie en handicap).
 • De parkeerdruk binnen een straal van 100 meter van de woning is hoog. Dit is dan gemeten op basis van de parkeernorm in de wijk.
 • Binnen een straal van 100 meter is geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.
 • De algemene gehandicaptenparkeerplaats binnen een straal van 100 meter is in gebruik door een andere houder van een gehandicaptenparkeerkaart.
 • Er moet ruimte zijn om een gehandicaptenparkeerplaats te kunnen aanleggen. De breedte van een gehandicaptenparkeerplaats is wettelijk vastgesteld op 3 tot 3,50 meter. 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 15:00
Morgen: gesloten