Subsidies

De gemeente geeft subsidies aan organisaties die activiteiten ontplooien voor Leusden en een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Dit kan een projectsubsidie zijn of een prestatiesubsidie.
Aanvraagformulier subsidie

Subsidie aanvragen en fonds Samenlevingsinitiatieven

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten/projecten rond:

 • Milieu en duurzaamheid
 • Samenleving (programmalijnen Sociaal Domein) (pdf, 2mB)
  • Stimuleren van maximaal gebruik eigen kracht en netwerken
  • Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken
  • Versterken van preventie en vroegsignalering in de basisinfrastructuur
  • Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners
 • Cultuurhistorie (monumentale panden)
 • Recreatie en Toerisme
   

Komt u niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente? Maar heeft u wel een goed idee of initiatief voor uw wijk of voor Leusden? Dan kunt u mogelijk financiële steun krijgen vanuit het Fonds Samenlevingsinitiatieven.

Wanneer aanvragen

 • Een projectsubsidie kan voor een eenmalige activiteit/project aangevraagd worden, uiterlijk 12 weken voordat de activiteit plaats vindt.
 • Een prestatiesubsidie kan jaarlijks voor 1 september aangevraagd worden. U vraagt dan een bijdrage in de kosten voor prestaties die in het daarop volgende jaar geleverd worden.

Verantwoording

Als u het afgelopen jaar een subsidie van de gemeente ontvangen heeft, dan moet u voor 1 mei dit jaar verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie.

Verantwoordingsformulier subsidie (pdf, 86 kB)

Meer informatie

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30