Werk en inkomen

Sinds januari 2015 geldt de Participatiewet. Iedereen, die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft valt onder deze wet.
Werk en uitkering

Participatiewet

Het gaat er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW. Ook een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) valt onder de Participatiewet.

De gemeente Amersfoort voert deze wetten uit voor Leusden. 

Contact met de gemeente

Bezoek Burgerzaken op afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur

Afspraak maken

Bezoek Burgerzaken zonder afspraak :
Maandag t/m woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Donderdag: 12.00–16.30 uur

 

 

14 033
vanuit het buitenland (+31) (0)33 496 16 11
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Vandaag: geopend van 08:00 uur tot 12:30
Morgen: geopend van 08:00 uur tot 12:30