Vragen en antwoorden

Vind antwoord op uw vragen over de papiercontainer.

De gemeente kiest voor een papiercontainer omdat:

  • Containers inzamelen arbotechnisch beter is voor de medewerkers. Dozen vol papier tillen is zwaar.
  • Voor Leusdenaren is het makkelijker om papier en karton aan te bieden.
  • Het papier blijft droog. Dat is nodig voor de recycling.
  • Het papier waait niet weg. Dus minder zwerfafval op straat.

De verwachting is dat we meer papier inzamelen. En minder papier bij het restafval belandt.

Nee dit mag niet. Alleen de papiercontainer wordt geleegd. Losse dozen en kratten worden niet meer geleegd en laten wij aan de weg staan. Dit heeft te maken met de arbowetgeving, het constante bukken is slecht voor de rug van de inzamelaar. Daarnaast waait los papier weg en levert nat papier minder op. Papier dat niet in uw container past kunt u zelf wegbrengen of u kunt bij uw buren vragen of zij nog plek in hun papiercontainer hebben.

Nee, de gemeente heeft alleen papiercontainers van 240 liter. Hierdoor hoeft het papier minder vaak worden opgehaald. Dit scheelt kosten en is beter voor het milieu. Bovendien blijft het karton in een kleine container vaak vast zitten.

Per huishouden is 1 papiercontainer beschikbaar. Heeft u meer papier? U kunt dit brengen naar de milieustraat of naar één van de verenigingen:

De ondergrondse papiercontainers zijn bedoeld voor de bewoners van appartementen. Zij kunnen de papiercontainer openen met de milieupas.

U woont niet in een appartement? Dan kunt geen gebruik maken van de ondergrondse papiercontainers. Er is anders niet genoeg ruimte om papier weg te brengen voor de bewoners van de appartementen.

U kunt uw papier gratis brengen naar de milieustraat of naar een vereniging. Informeer zelf bij de vereniging waar en wanneer u het papier kunt brengen. De verenigingen die meedoen met de oud papierinzameling zijn:

Nee, u kunt de gezamenlijke papiercontainer gebruiken. De container opent met behulp van de milieupas. Werkt uw milieupas niet? Neem dan contact op met de gemeente: gemeente@leusden.nl of 14 033.

Ja, dat mag als u de papiercontainer op uw terrein of dat van de buren plaatst. En dus niet in de openbare ruimte.

Nee, bedrijven kunnen alleen restafval via de gemeentelijke afvalinzameling aanbieden en reinigingsrechten betalen. Dit kan alleen als het restafval vergelijkbaar is met de hoeveelheid en de samenstelling van het restafval van huishoudens.