Proclaimer

Proclaimer

De gemeente Leusden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel te houden. Heeft u vragen of komt u iets tegen dat niet (meer) correct is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Stuur een e-mail naar webredactie@leusden.nl .

Disclaimer e-mail berichten

E-mailberichten van de gemeente Leusden zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). De informatie in een e-mail bericht en eventueel meegezonden gegevensbestanden kan vertrouwelijk zijn. Als u een e-mail bericht ontvangt dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u:

  • daarmee discreet om te gaan
  • bestanden niet te openen
  • ons direct te informeren
  • de e-mail (inclusief eventuele bestanden) van uw computer te verwijderen
  • kopie├źn of uitdraaien daarvan direct te vernietigen.

Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan.
Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden. 

Nieuwsbrieven

De gemeente Leusden behoudt zich het auteursrecht voor op de via onze nieuwsbrieven verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de nieuwsbrieven mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Leusden openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Veilig mailen met ZIVVER

Binnen de gemeente Leusden maken we gebruik van e-mailen via ZIVVER. Zo zorgen we ervoor, dat een e-mail die wellicht gevoelige of persoonlijke informatie bevat, veilig wordt verstuurd.

Privacyverklaring

De gemeente Leusden vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk, volgens de wet en niet langer dan nodig. In deze verklaring staat hoe wij omgaan met privacygevoelige gegevens.

Huisregels gemeente Leusden

Als u de gemeente bezoekt, gelden er in het gemeentehuis een aantal regels.