Aansprakelijkheid bij schade

Wanneer u schade heeft geleden door een oorzaak waarvan u vindt dat de gemeente aansprakelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.
Aansprakelijkstelling

Nodig

  • Een bewijs van de opgelopen schade.
  • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en).
  • Verklaring van het voorval. Bijvoorbeeld bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie en een schadenota van de verzekering. Een medische verklaring kan nodig zijn als er sprake is van letselschade.

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien. Of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien.

Meer informatie