Masterplan openbare ruimte Princenhof

De gemeente Leusden heeft één plan gemaakt van alle ontwikkelingen in het gebied Princenhof.

Het Masterplan openbare ruimte Princenhof

Het Masterplan openbare ruimte Princenhof is een visie op de inrichting van de openbare ruimte van het gebied. Herinrichting van de openbare ruimte is nodig vanwege de herontwikkeling van het gebied van alleen bedrijventerrein, naar een gemengd woon-werkgebied. Het Masterplan openbare ruimte Princenhof is opgesteld op basis van input die via een enquête bij omwonenden en bedrijven is opgehaald. Daarnaast zijn de wensen van de ontwikkelaars van de nieuwe woonlocaties in het gebied, de adviezen van natuurverenigingen en de wensen van de gemeente er in verwerkt. Deze zijn vertaald naar het masterplan dat op 11 november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het raadsbesluit en het Masterplan vindt u hier.