Concept Masterplan openbare ruimte Princenhof

De gemeente Leusden heeft één conceptplan gemaakt van alle ontwikkelingen in het gebied Princenhof.

Het concept Masterplan openbare ruimte Princenhof

Het Masterplan openbare ruimte Princenhof is een visie op de inrichting van de openbare ruimte van het gebied. Herinrichting van de openbare ruimte is nodig vanwege de herontwikkeling van het gebied van alleen bedrijventerrein, naar een gemengd woon-werkgebied. Het concept Masterplan openbare ruimte Princenhof is opgesteld op basis van input die via een enquête bij omwonenden en bedrijven is opgehaald. Daarnaast zijn de wensen van de ontwikkelaars van de nieuwe woonlocaties in het gebied, de adviezen van natuurverenigingen en de wensen van de gemeente er in verwerkt. Deze zijn vertaald naar een eerste concept masterplan.

Reageren

Tot 15 april 2021 kan iedereen hierop reageren. Dat kan door digitaal het formulier in te vullen of schriftelijk door een brief te sturen naar Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden, o.v.v. Masterplan Princenhof. U kunt uw reactie ook mailen naar gemeente@leusden.nl. Vermeld in dat geval ‘Masterplan Princenhof’ in de onderwerp regel. 

Downloaden

Het concept masterplan (pdf, 9 MB) kunt u tot en met 15 april 2021 vanaf deze pagina downloaden. 

Let op! Het betreft een pdf-bestand dat niet voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. Hebt u hierdoor problemen om het bestand te bekijken, kunt u het concept Masterplan ook opvragen bij webredactie@leusden.nl. Graag 'concept Masterplan openbare ruimte Princenhof' als onderwerp vermelden. Wij sturen u het document dan binnen 2 werkdagen toe.