Duurzaam ondernemen

Geld besparen én bijdragen aan een beter milieu. Redenen genoeg om uw bedrijf te verduurzamen. Soms is het zelfs wettelijk verplicht.

Zon op uw bedrijfsdak? Maak gebruik van gratis advies!

Zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen kunnen een interessant verdienmodel zijn voor bedrijven. Wilt u weten of dit voor uw bedrijf ook een interessante investering is? Neem dan contact op met specialist Jeroen Bosma voor:

  • inzicht in de businesscase van zonnepanelen op uw bedrijfspand
  • inzicht in de financieringsmogelijkheden
  • hulp bij het aanvragen van subsidies
  • mogelijkheid om te profiteren van collectieve inkoopacties

Het advies en de begeleiding is gratis voor alle ondernemers van Leusden! Mail: info@savepartner.nl of bel 06 130 56 908. Bekijk ook de filmpjes van de campagne 'Maak werk van zon' op de website van de Bedrijven Kring Leusden (BKL).

Ondernemersplein

Informatie en advies over duurzame energie, duurzaam inkopen, zakelijk elektrisch rijden en meer, vindt u op het ondernemersplein van de KVK.

Subsidie en regelingen

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen en stelt hiervoor subsidies beschikbaar. Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? Ga naar de subsidiewijzer.

Bekijk ook het aanbod van de Provincie Utrecht. Zo bieden zij bedrijven gratis quickscans voor zonnepanelen aan en stellen subsidie beschikbaar aan samenwerkende bedrijven om gezamenlijk  voor de duurzaamheidsaanpak.

Check wettelijke verplichtingen

Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Met de Wetchecker energiebesparing van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn en hoe u aan die verplichtingen kunt voldoen.

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023

Eigenaar verantwoordelijk 

Per 1 januari 2023 moeten de meeste kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012 en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaren van de gebouwen. Of deze verplichting voor uw gebouw geldt, kunt u nakijken via een beslisboom die u kunt vinden opde website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vul hier in het zoekscherm in “beslisboom Energielabel C”.

Gevolgen voor huurders en eigenaren

Indien uw gebouw niet aan de verplichting voldoet, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken of verhuren. Daarmee heeft deze verplichting gevolgen voor zowel verhuurders en gebruikers van het pand.

Actie ondernemen

Indien uw kantoor nog niet voldoet aan deze verplichting of het is nog niet bekend welk energielabel uw kantoor heeft, dan adviseren we u aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Het nemen van bouwkundige maatregelen of maatregelen aan installaties kost immers tijd en uitvoerders hebben het steeds drukker. Door in actie te komen, voorkomt u dat u straks te laat bent.

Wat kunt u nu doen?

  1. U kunt zelf opzoeken of uw pand al een energielabel heeft, en zo ja: welk label dat dan is.
  2. Als u nog geen label heeft, of als het label lager is dan label C, neemt u dan contact op met de eigenaar van uw kantoorgebouw.
  3. Als u zelf de eigenaar bent, laat dan een energielabel opstellen, aangevuld met een maatwerkadvies over wat nodig is om minimaal te voldoen aan energielabel C. Het advies dient opgesteld te worden door een gecertificeerde EPA-U adviseur.
  4. Na het nemen van de energiemaatregelen vergeet dan niet om een nieuw energielabel te laten opstellen en te registreren.
  5. Denkt u dat uw pand uitgezonderd is van de label C-verplichting?

Er zijn een aantal uitzonderingen op de label C verplichting. Meer informatie over de uitzonderingen vindt u op de website van RVO. Als op uw kantoorgebouw een uitzondering van toepassing is, kunt u dit aangeven wanneer de gemeente hierop gaat handhaven. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u onder één van de uitzonderingen valt. In de bijlage leest u hoe u kunt aantonen dat de terugverdientijd van noodzakelijke maatregelen om aan label C te voldoen langer dan 10 jaar is.

Meer informatie en ondersteuning

Op de website van de Bedrijvenkring Leusden is een energieportal ingericht, waar alle Leusdense ondernemers terecht kunnen voor (lokale) informatie. Zij kunnen u daarnaast helpen om een partij te vinden die voor u het label en een eventueel advies kan opstellen.

Asbest eraf, zon erop

In het buitengebied ondersteunt Vallei Horstee agrarische ondernemers om samen asbest te saneren en zonnepanelen te kopen. Meer informatie of aanmelden kan bij Dirk Jan Bleijerveld.