Project ‘Zon en wind langs de A28 Utrecht-Amersfoort’

De gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest, Leusden en Amersfoort en de provincie Utrecht werken samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, RVO, Defensie en ProRail in het project ‘Zon en wind langs de A28 Utrecht-Amersfoort’.

In ‘Zon en wind langs de A28 Utrecht-Amersfoort’ onderzoekt een projectteam waar mogelijkheden zijn voor zonnepanelen en windturbines langs de A28 en het defensieterrein Vlasakkers. Het gaat om het gebied langs de A28 knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht tot aan de Poort van Amersfoort (knooppunt Hoevelaken), inclusief de Vlasakkers, op terreinen waarvan de overheid eigenaar is.

Bevoegd gezag bij provincie

Het is nog niet duidelijk in welke gemeente(n) de windturbines precies terechtkomen en wat de omvang zal zijn. Daarom laten gemeenten Leusden, Amersfoort en Soest de rol van bevoegd gezag voor dit project aan de provincie Utrecht. Ook stuurde de gemeente Leusden een brief aan de provincie waarin we pleiten voor het uitsluiten van het Moorsterbeekgebied als mogelijke locatie voor windturbines.

Ook vinden er onderzoeken plaats naar, of en hoe in dit gebied opwek van duurzame enegie, via zonnepanelen en windturbines kunnen worden ontwikkeld.

Hoe nu verder?

De provincie beoordeelt in het najaar het voorstel met concrete projectlocaties van de gemeenten in de regio Amersfoort en maakt de balans op. In totaal moet 0.5 TWh duurzaam opgewekte electriciteit in de Regio Amersfoort gehaald worden. Voor toekomstige projecten en verkenningen wordt het proces van inspraak en participatie te zijner tijd voorbereid door de provincie en/of gemeenten. Het is belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen in het proces. Inwoners, lokale coöperaties en georganiseerde groepen worden betrokken bij de plannen via inspraakavonden en persoonlijke gesprekken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie  over het Project ‘Zon en wind langs de A28 Utrecht-Amersfoort’ op de website Energie op Rijksgrond.