Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt uw bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Bedrijven en instellingen die weinig afval hebben, kunnen gebruik maken van de gemeentelijke inzameling. Dat afval moet dan qua aard en omvang lijken op gewoon huishoudelijk afval. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.
Contact opnemen

Bedrijfspas

  • Bedrijven die reinigingsrechten betalen, kunnen een bedrijfspas aanvragen.
  • Met de bedrijfspas heeft u toegang tot de milieustraat en de ondergrondse restcontainers binnen de gemeente Leusden.
  • U kunt uitsluitend op de milieustraat terecht voor qua aard en omvang op huishoudelijk afval lijkend bedrijfsafval.
  • Specialistisch bedrijfsafval aanbieden, is niet toegestaan.
  • Het is ook niet toegestaan om bedrijfsafval op vertoon van de milieupas van een klant aan te bieden.
  • We houden streng toezicht op het naleven van de regels.

Kosten

Bij verlies betaalt u voor een nieuwe bedrijfspas € 13,31

Melden van zwerfafval, een kapotte of volle container

Is de container kapot of vol? Ligt er afval bij de container of ziet u dat ergens afval is gedumpt? Laat het ons weten door een melding te doen.  Zo houden wij samen Leusden schoon.