Toegankelijkheid

De gemeente Leusden voldoet met haar website aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en aan aan de toegankelijkheidseisen van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) op niveau AA. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl

Toegankelijkheidsverklaring

In april 2020 is onderzocht of Leusden.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. De gemeente ontving het certificaat van toegankelijkheid van de Stichting Accessibility. Dat betekent dat Leusden.nl gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

Testresultaten

 • Week 17 van 2020: onderzoek door Accessibility op basis van WCAG 2.1 AA. Stuur een e-mail naar webredactie@leusden.nl als u het rapport in wilt zien. Binnen 2 werkdagen sturen wij het u toe. Graag even het onderwerp vermelden.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te (blijven) verbeteren:

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatisch toetsen: wekelijks toetsen wij onze website door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: de redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: de redactie voert tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: de redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
 • Training medewerkers: de webredacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Werkwijzen voor de webredactie: afspraken over de richtlijnen en over het schrijven van teksten (B1 niveau).
 • Ook bij de technische doorontwikkeling van www.leusden.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Leusden blijft werken aan digitale toegankelijkheid

Op leusden.nl staan links naar andere websites, zoals arcgis.com. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. Ontwikkelingen kunt u volgen via onze Toegankelijksheidsverklaring.

Pdf-documenten

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. De voorkeur gaat uit naar teksten die op elk mobiel apparaat goed te lezen zijn. Dat betekent zo weinig mogelijk pdf's. Daarom werken wij op de volgende manier:

 • We bieden zoveel mogelijk informatie in korte teksten aan.
 • Pdf-formulieren hebben wij omgezet naar digitale formulieren.
 • Pdf-bestanden gepubliceerd vóór 23 december 2018 hebben we zoveel mogelijk verwijderd.
 • Wij plaatsen bij voorkeur geen grote rapporten als pdf op de website. Wij schrijven een samenvatting over de inhoud. En bieden de lezer de mogelijkheid om het rapport bij ons digitaal op te vragen. Op dat moment wordt een gecodeerde pdf verstuurd.
 • In 2020 werken wij een oplossing voor pdf's verder uit. Ook die via applicaties of subdomeinen staan gepubliceerd. Wij kunnen dus op dit moment niet garanderen, dat al deze bestanden aan de richtlijnen voldoen.

Leveranciers

Onze leveranciers moeten voldoen aan digitale toegankelijkheid. Bij de inkoop of aanbesteding van nieuwe producten of diensten gelden de GIBIT-voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de te leveren producten of diensten moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Digitale Toegankelijkheid, WCAG 2.1 AA.

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Meewerken om de website te verbeteren

Laat ons weten wanneer u:

 • Ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website;
 • Tips en suggesties heeft om onze digitoegankelijkheid te verbeteren.

Dank u wel!

Tips en suggesties

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis

Er is een Teletolk.