Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Regels voor openbare orde en veiligheid in Leusden
APV

Regels in Leusden

 • In Nederland gelden veel regels. Veel van die regels worden in Den Haag gemaakt.
 • Er zijn ook regels die de gemeente zelf mag vaststellen. In de Algemene plaatselijke verordening of APV staan zulke regels. Op 10 juli 2019 stelde de gemeenteraad een aangepaste APV vast, met een aantal nieuwe regels die binnen de gemeente Leusden gelden.
 • De regels gaan bijvoorbeeld over de openbare orde en veiligheid, de natuur en hoe het straatbeeld eruitziet. 
 • Deze nieuwe regels gelden in Achterveld, Stoutenburg en Leusden vanaf 15 augustus 2019.

Een nieuwe APV

 • De huidige APV is (op een kleine toevoeging na in 2018) voor het laatst vernieuwd in 2014. Sinds 2014 zijn wetten gewijzigd, heeft de rechtspraak zich ontwikkeld en zijn de bestuurlijke inzichten hier en daar veranderd.
 • Het is belangrijk dat de regels aansluiten op wat er in Leusden speelt. Als inwoners overlast ervaren van iets waar geen regels voor zijn, kunnen inwoners elkaar daar minder makkelijk op aanspreken en kunnen de gemeentelijke handhaver (BOA) en de politie minder makkelijk optreden.
 • Kortom: reden om de APV te moderniseren.

Campers en caravans mogen niet langer dan 7 dagen achter elkaar aan de openbare weg staan. Dit is onwenselijk vanwege de beschikbare ruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente. Zie ook de Algemene Plaatselijk Verordening (APV), hoofdstuk 5, artikel 5:6 kampeermiddelen e.a.

Op grond van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden (APV) is het verboden in de open lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. 

Als er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op

 • verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke
 • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand
 • vuur voor koken, bakken en braden.

Op grond van artikel 4:9a van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden (APV) is het oplaten van wensballonnen verboden in de gemeente Leusden.

 1. Het is verboden ballonnen van welk materiaal dan ook op te laten stijgen.
 2. Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, sfeerballon, papierballon, geluksballon of -lampion, vuurballon, Thaise wensballon, dan wel een voorwerp dat door middel van open vuur, helium of andere gassen opstijgt en zonder sturing wegdrijft.
 3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een heteluchtballon, zijnde een luchtvaartuig.