Asbest en sloopmelding

Als u een gebouw of een gedeelte van een gebouw gaat slopen dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig maar moet u een sloopmelding doen. Asbest is gevaarlijk. Het kan bij het klussen vrijkomen. Voor verwijdering en inlevering van asbest gelden daarom strenge regels.

Wanneer moet u een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of woning slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

  • bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • u bij de sloop asbest verwijdert.

Meer informatie en vraag en antwoord

Bekijk voordat u de sloopmelding indient eerst de pagina vraag en antwoord asbest en sloopmelding.