Starterslening

De VROM Starterslening is bedoeld voor starters die in Leusden wonen en in Leusden een huis kopen. Momenteel is het niet mogelijk om een starterslening aan te vragen. Er is geen budget meer. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer er nieuw budget beschikbaar wordt gesteld.

Meer informatie