Veelgestelde vragen over bomen

De gemeente Leusden heeft ruim 20000 bomen en een aantal bosgebieden in beheer. Deze bomen bepalen de sfeer en het aanzicht van Leusden. Het kan voor komen dat er een boom in uw directe woonomgeving staat waar u een vraag over heeft of overlast van ondervind.

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over bomen.

Bomen worden intensief gesnoeid als ze jong en niet volgroeid zijn. Dat noemen we begeleidingssnoei. Als de bomen volwassen zijn snoeien we er alleen dood hout uit of een gebroken tak.

We krijgen vaak de vraag of we willen snoeien in verband met schaduw, of takken hangen boven de tuin. Als de onderste takken de woning of carport niet raken, dan laten we de boom voor wat het is en snoeien we niet.

Elke boom wordt elke 3 jaar bezocht door de aannemer die de bomen snoeit. Als het nodig is, wordt een boom gesnoeid. Het kan ook zo zijn dat een boom geen snoei nodig heeft. Als een boom niet is gesnoeid betekent dit niet dat deze vergeten is, maar de boom heeft geen snoeimaatregelen nodig.

Nee. Het toppen of innemen van bomen is geen normale snoeimaatregel. Door bomen drastisch te snoeien zal dit veel reactie groei geven en moet dat minimaal 1 keer in de 3 jaar herhaald worden. Bomen die regelmatig teruggesnoeid worden verzwakken en zijn daardoor vatbaar voor ziektes. Het veel terugsnoeien van een boom is gelijk aan kappen en de boom verliest zijn natuurlijke vorm.

In het voor- en najaar hebben bomen bloesem, luizen, vruchten of bladval. Dit veroorzaakt natuurlijk afval op straat, in de tuin of in de dakgoot. Aanslag van bloesem en luizen kan overlast veroorzaken op auto's en woningen. Dit hoort bij de natuur de gemeente heeft hier geen invloed op. Om overlast van blad en bloesem te beperken wordt er regelmatig geveegd. Ondervindt u erge overlast?, maak dan een melding.

 

De gemeente Leusden heeft een zorgplicht voor onze bomen. Wij zijn verplicht om iedere 3 jaar een visuele boombeoordeling uit te laten voeren door een boomtechnisch adviesbureau.
De uitkomst van deze beoordeling wordt in het boompaspoort van de boom opgenomen. Op basis van deze inspectie zorgen wij dat er waar nodig actie wordt ondernomen. Zo houden wij ons bomenbestand zo veilig mogelijk. Calamiteiten bij extreme omstandigheden zoals zware storm zijn niet altijd te voorkomen. 

In de gemeente Leusden werken wij met het ‘Groene Kaart’ model. Dit betekent dat wij met een kaart werken waarop alle bomen staan die vergunningsplichtig zijn. Dit kunnen solitaire bomen en boomgroepen zijn, maar ook boomstructuren. Op de ‘Groene Kaart’ staan ook waardevolle en monumentale particuliere bomen. Bekijk de Groene Kaart.

De bomen op deze kaart zijn beschermd.  Een ontheffing voor het kappen van bomen op de kaart, worden pas bij hoge uitzondering verleend. In Module D van ons bomenbeleid staat beschreven hoe wij ontheffingsaanvragen voor het kappen van bomen beoordelen.

Staat de boom niet op de kaart, dan kunt u een kapverzoek indienen Let op!dit is dus geen aanvraag voor kapvergunning Hoe u een kapverzoek kunt indienen leest u op de pagina Kapverzoek aanvragen.

In de zomer hebben bomen een sterk koelende werking op onze openbare ruimte. Onze zomers worden door klimaatverandering steeds warmer daarom hebben we alle bomen hard nodig om onze buitenruimte goed leefbaar en aangenaam te houden.

De gemeente verkoopt geen hout of houtsnippers aan de bewoners. Materialen die vrijkomen bij de snoei of kap zijn voor de aannemer. Bij de inschrijving wordt hier rekening mee gehouden.

Als er wortels van een gemeentelijke boom uw tuin in groeien, mag u die zelf verwijderen. Zolang de boom daar geen blijvende schade van ondervindt.  Dit wordt aangeraden om meer schade aan gebouwen en riolering te voorkomen. Drukt de boom uw verharding op van de inrit of terras, dan is de gemeente hiervoor niet aansprakelijk.

Hetzelfde geldt voor wortels die onder uw fundering groeien of een verstopping veroorzaken aan uw riolering. Ook in dit geval mag u zelf actie ondernemen om het probleem op te lossen. Juridisch gezien bent u eigenaar geworden van de wortels en mag u die verwijderen, (de gemeente onderneemt hierin geen actie), als de boom daar geen blijvende schade van ondervindt.

Bladruimen doen we in de herfst. Helaas is het niet mogelijk om overal tegelijk te zijn. We proberen de plekken waar het hoognodig is als eerste te doen. Heeft u veel overlast van blad?, maak er een melding van via de website.

Het blad wat in uw tuin valt van gemeentelijke bomen wordt niet door de gemeente opgeruimd.