Verhuizen naar en binnen Leusden

Als u naar Leusden of binnen Leusden verhuist, geeft u dit door aan de gemeente. Dit kan 4 weken voor en uiterlijk 5 werkdagen na de verhuizing. U wordt automatisch uitgeschreven uit uw vorige gemeente. U ontvangt een bevestigingsbrief op uw nieuwe adres.
Verhuizing doorgeven

Video over verhuizen

DigiD

Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Meenemen of nodig bij digitaal verhuizing doorgeven

Zonder de bovenstaande documenten wordt de verhuizing niet verwerkt. De documenten worden gevraagd om fraude te voorkomen!

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar.
  • Ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar.
  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, als ze op hetzelfde adres wonen.
  • Curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Hoofd van een zorginstelling: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen
  • Partners die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, moeten zelf aangifte van de verhuizing doen.

    Alle (semi)overheidsinstanties waarmee u een relatie heeft, krijgen een verhuisbericht.

Afvalpas en containers

 De afvalpas en de containers en kliko's horen bij de woning en blijven daar dus achter!