Verhuizen naar en binnen Leusden

Als u naar Leusden of binnen Leusden verhuist, geeft u dit door aan de gemeente. Dit kan 4 weken voor en uiterlijk 5 werkdagen na de verhuizing. U wordt automatisch uitgeschreven uit uw vorige gemeente. U ontvangt een bevestigingsbrief op uw nieuwe adres.
Verhuizing doorgeven

Meenemen of nodig bij digitaal verhuizing doorgeven

 • Uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Uw nieuwe adresgegevens
 • Koopcontract of huurcontract (niet nodig als toestemmingsverklaring van hoofdbewoner wordt ingeleverd)
 • Toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner  Let op: dit is dus niet de verhuizing zelf doorgeven!

Zonder de bovenstaande documenten wordt de verhuizing niet verwerkt. De documenten worden gevraagd om fraude te voorkomen!

Wat moet u weten

 • De verhuizing wordt pas verwerkt op de datum die op het verhuisformulier is aangegeven.  Bijvoorbeeld u geeft op 1 februari door dat u op 15 februari gaat verhuizen. U ontvangt de bevestiging van de verhuizing 5 werkdagen na 15 februari op uw nieuwe adres. U kunt de verhuizing van tevoren wel alvast doorgeven maar de werkelijke verhuisdatum blijft altijd leidend. Vanaf die datum staat de verhuizing in ons systeem.
 • Alle (semi)overheidsinstanties waarmee u een relatie heeft, krijgen een verhuisbericht.
 • De afvalpas en de containers horen bij de woning en blijven daar dus achter!

Wie kan de verhuizing doorgeven

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar.
 • Ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, als ze op hetzelfde adres wonen.
 • Curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Hoofd van een zorginstelling: voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen
 • Partners die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, moeten zelf aangifte van de verhuizing doen.

  Alle (semi)overheidsinstanties waarmee u een relatie heeft, krijgen een verhuisbericht.