Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Gaat u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan bent u verplicht dit zo kort mogelijk voor de dag van uw vertrek te melden bij de gemeente. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. Uw emigratie kunt u op twee manieren doorgeven: persoonlijk bij Burgerzaken of online. Als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres, vult u 1 formulier voor alle bewoners in.
Doorgeven emigratie

Bij de (digitale) aangifte is het van belang dat u, in het geval er een adres wordt opgeven, dit zo juist en volledig mogelijk doet. Uw adres in het buitenland kan worden gebruikt door overheidsinstanties om met u in contact te komen.

Let op: heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Dan kunt u dit alleen krijgen door een persoonlijke afspraak te maken bij Burgerzaken op de dag van vertrek. Meer informatie leest u bij 'Persoonlijk uw emigratie doorgeven'.

Nodig

  • Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont:
    •     Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
    •     Echtgenoten of geregistreerde partners

Persoonlijk uw emigratie doorgeven

Wilt u uw emigratie doorgeven aan de balie? Maakt u dan een afspraak. Het doorgeven doet u het beste op de dag van vertrek, maar uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek (en niet eerder). Neem voor deze afspraak uw identificatiebewijs mee. Als u wilt krijgt u het bewijs van uitschrijving mee.

Meer informatie

Uw uitschrijving wordt automatisch doorgegeven aan andere instanties. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, parkeerbeheer en uw pensioenfonds. Lees meer over wat u nog meer moet regelen voor uw emigratie op (Rijksoverheid)

Als wij uw emigratie verwerkt hebben, staat u ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).