Wat doet de gemeente zelf?

De gemeente blijft niet achter bij inwoners en bedrijven. We willen zelf het goede voorbeeld geven.

Gebouwen van de gemeente

De gemeente is eigenaar van 23 gebouwen. Deze moeten in 2040 natuurlijk ook energieneutraal zijn. Daarvoor maken we voor elk gebouw een plan. In de tussentijd voeren we al maatregelen uit. Bijvoorbeeld: zonnepanelen op het dak van sportzaal MFC Antares en nieuwe energiezuinige buitenverlichting op de Milieustraat. Dit zijn investeringen die we binnen een aantal jaar terugverdienen.

Huis van Leusden: A++++

Het Huis van Leusden heeft energielabel A++++. De hoogst mogelijke score. Het gemeentehuis haalt het grootste gedeelte van de elektriciteit uit zonnepanelen en gebruikt een duurzame energiebron (warmte- en koudeopslag). In de publiekshal hangt een tv-scherm waarop u het verloop van opgewerkte en verbruikte energie kunt volgen.

Elektrisch wagenpark

Als onze auto’s aan vervanging toe zijn, vervangen we ze door schonere, elektrische voertuigen. Het wagenpark van de gemeente bestaat nu uit 2 elektrische scooters en 5 elektrische auto’s. Volgend jaar komen er nog 1 elektrische auto’s bij.

Duurzame stroom en straatverlichting

De gemeente koopt 100 procent groene stroom in. Deze stroom is opgewekt met wind uit Nederland. Alle straatverlichting is voorzien van energiezuinige ledlampen. Dat scheelt 50 procent minder elektriciteit.

Inkopen van spullen

Van kantoorartikelen tot gazonmaaiers. We proberen zo lokaal en duurzaam mogelijk in te kopen. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld het gereedschap vervangen voor elektrische uitvoeringen.

Watersysteem klimaatproof

De gemeente heeft bij de herinrichting van de Hessenweg twee leidingen onder de straat gelegd. Eén voor het afvalwater en één die het regenwater naar de sloot afvoert. Met subsidie van het Waterschap Vallei &Veluwe heeft de gemeente regenwater van daken en terrassen van woningen langs de Hessenweg afgekoppeld. Bij volgende rioleringsprojecten volgen we dezelfde aanpak.