Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U moet persoonlijk naar de gemeente gaan en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

Afspraak

U maakt telefonisch een afspraak met het team burgerzaken, telefoonnummer 14 033. Vraagt u naar de backoffice burgerzaken. 

Nodig

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Woont 1 van de partners in het buitenland? Dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van het adres en de burgerlijke staat van deze partner nodig.
  • Bij het omzetten van uw geregistreerd partnerschap heeft u geen getuigen nodig.

Kosten

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk betaalt u € 84,40. Dit is zonder ceremonie, aan de balie in het gemeentehuis.