Gemeentelijke belastingen (o.a. WOZ)

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) heft en int de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Leusden. U neemt contact op met GBLT als u een vraag heeft over de gemeentelijke belastingen. U kunt hier voor niet terecht bij de gemeente. Jaarlijks ontvangt u van het GBLT eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen (inclusief WOZ-waarde).
GBLT Leusden

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding kunt u aanvragen bij GBLT.

In Leusden gelden ruimere voorwaarden voor kwijtschelding dan bij het waterschap en veel andere gemeenten.

  • Zo kunnen zelfstandige ondernemers met een laag inkomen in Leusden wèl kwijtschelding aanvragen voor de gemeentebelastingen.
  • Daarnaast wordt bij het bepalen van uw netto inkomen rekening gehouden met de eventuele kosten voor kinderopvang.
  • Voor wie AOW ontvangt zijn de normbedragen voor kwijtschelding in Leusden hoger.

Komt u door deze ruimere voorwaarden toch in aanmerking voor kwijtschelding? Neem dan contact op met GBLT.

Contact

Hebt u vragen over uw belastingen? 

Neem contact op met GBLT:

  • Telefonisch via 088 - 064 55 55 (op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur)
  • Twitter @gbltservice

Kijk op GBLT voor: