Gemeentelijke belastingen (o.a. WOZ)

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) heft en int de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Leusden. U neemt contact op met GBLT als u een vraag heeft over de gemeentelijke belastingen. U kunt hier voor niet terecht bij de gemeente. Jaarlijks ontvangt u van het GBLT eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen (inclusief WOZ-waarde).
GBLT Leusden

Video over de belastingaanslag van GBLT

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers met een laag inkomen. Kwijtschelding kunt u aanvragen bij GBLT.  Wilt u kwijtschelding aanvragen, of heeft u vragen? Neem dan contact op met GBLT.

Contact

Hebt u vragen over uw belastingen? 

Neem contact op met GBLT:

  • Telefonisch via 088 - 064 55 55 (op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur)
  • Twitter @gbltservice

Kijk op GBLT voor:

Meer informatie