Rampen en noodsituaties

Bel bij direct gevaar altijd 112. Elke maand worden de sirenes getest. Bericht ontvangen via NL-alert.

Voorzorgsmaatregelen en risico's in uw buurt

  • Direct gevaar? Aarzel niet en bel altijd 112.
  • Wilt u voorbereid zijn op een crisis, kijk op Wees voorbereid om voorzorgsmaatregelen te nemen.
  • Wilt u weten welke risico's er in uw buurt zijn? Bekijk de risicokaart​​​​​​​.

U hoort de sirene

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes in Nederland getest. Dit gebeurt om 12.00 uur. Hoort u de sirene op een ander tijdstip? Kijk op de website van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wat u moet doen.

U krijgt een NL-Alert

Als je in een rampgebied bent en je hebt je mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvang je een bericht. Hierin staat wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Meer informatie:

Tips en maatregelen

Brand

Overstroming

Kijk op de risicokaart voor de risico's in onze regio.

Informatie over hoogwater en overstromingen vindt u op:

Wateroverlast en storm

  • Als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier (bijvoorbeeld risico op kortsluiting of brand), bel dan 112.
  • Als de ruimte onderloopt door een verstopte riolering of afwatering gaat, bel dan de gemeente 14 033. Doe dit ook of als het om schade aan de openbare ruimte gaat.

Uitval drinkwater, stroom of gas

  • Meld de storing bij het via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009.
  • Bij kortdurende stroomuitval: kijk op de website van uw energieleverancier of op Stedin.
  • Bij een langdurig stroomuitval coördineren de gemeente en Veiligheidsregio Utrecht de inzet van noodstroom. Om zo de gevolgen van uitval zoveel mogelijk te beperken.
  • Meld storing van drinkwater bij Vitens of 0800 0359.
  • Als de normale drinkwatervoorziening langdurig uitvalt zorgen gemeente, veiligheidsregio Utrecht en Vitens voor een nooddrinkwatervoorziening.