Stand van zaken nieuwbouwwijk Tabaksteeg-Zuid in gemeenteraad

13 November 2023

Op donderdag 16 november 2023 informeert het college de raad over de voortgang van de nieuw te bouwen wijk Tabaksteeg-Zuid.

De bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal en begint om 21.45 uur. Iedereen kan de avond bijwonen of thuis volgen via de livestream. Het is niet mogelijk om in te spreken.

Terugkoppeling

Knelpunten en denkrichringen voor het inrichten van de wijk worden gepresenteerd en besproken. Dit gaat over onderwerpen zoals wonen, verkeer, groen (waar groen en waar bouwen) en water.

Op 25 oktober 2023 zijn knelpunten gepresenteerd. Dit zijn knelpunten uit de binnengekomen reacties na de eerste kennismakingsavond van 4 sptember en de wettelijke en beleidsmatige kaders en regels waar de gemeente zich aan heeft te houden. Op de website zijn de avonden terug te zien en staat alle informatie over de nieuwe wijk en het proces.

Vervolg

Op 18 december 2023 is er een bijeenkomst voor belangstellende. Doel is dan de concept kaders en randvoorwaarden te presenteren en voorgestelde keuzes toe te lichten. De gemeenteraad wordt begin 2024 nog een laatste keer geïnformeerd. Op 11 april 2024 zal de raad een besluit nemen.