40 Jaar Bedrijvenkring Leusden

22 March 2022

Succes moet je vieren, vindt Tim de Bondt, voorzitter BKL. ‘Want het geeft voldoening om te zien dat datgene waar je hard aan werkt uiteindelijk succes heeft.’ Lees zijn verhaal over 40 jaar belangenbehartiging van de Bedrijvenkring voor de Leusdense ondernemers.

Hoe is de Bedrijvenkring Leusden (BKL) ontstaan?

Veertig jaar geleden richtte Paul Biesta met een paar andere Leusdense ondernemers de Bedrijvenkring Leusden op om samen met de gemeente voor het ondernemersbelang op te trekken. De eerste ledenvergadering was op 16 maart 1982 met 30 leden. De BKL heeft nu ruim 100 leden. Ik vergelijk het wel eens met een familiebedrijf, met vaders en zonen in het bestuur die vrij lang bleven. Zo voerde een bestuurslid wel 20 jaar het secretariaat en werden de jaarlijkse boottochtjes in Friesland gewoonweg beroemd binnen de BKL. Wat mij opvalt is dat de BKL toen al naast de commerciële ondernemingen in Leusden ook die bedrijven vertegenwoordigde die opkomen voor het welzijn van mensen, zoals indertijd het Astmafonds en nu de Woningstichting Leusden of De Lisidunahof van Beweging 3.0.

Waarom is de BKL belangrijk voor ondernemers?

De Bedrijvenkring is veel meer dan ‘samen een biertje drinken’. Uiteraard is het netwerken voor de leden heel belangrijk, maar ook het delen van kennis en het informeren van elkaar. Ik denk daarbij aan ons bezoek aan het Europees Parlement in 2017, niet alleen om kennis te maken maar juist ook om te horen hoe de Europese Unie werkt en daarvan te leren. Weten wat er gebeurt en waar je als ondernemer aan moet denken is belangrijk. De BKL neemt soms een neutraal standpunt in, zoals bij de discussie over windmolens, maar helpt de leden bij het maken van keuzes. Ook werken we waar dat kan graag samen met de gemeente aan een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld over werk voor mensen in de bijstand.

Wat kan je als Leusdense ondernemer van de BKL zoal verwachten?

Bewustwording, kennisdeling en voorlichting over allerlei thema’s. De energietransitie is een actueel onderwerp waarbij de BKL helpt met voorlichting aan ondernemers over duurzaam ondernemen. Bijvoorbeeld dat vanaf 1 januari 2023 een Energie Label C nodig is voor grotere kantoren. Maar ook de campagne Maak werk van Zon en het project over Duurzame Mobiliteit maken hier deel vanuit. En binnenkort meer, want ook de rol van warmte in de energietransitie gaat spelen. Om ook bij stil te staan is de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen in Leusden via een overkoepelende stichting. De BKL was de drijvende kracht hierachter. Het resultaat mag er zijn, want de criminaliteit blijkt sterk afgenomen. De stichting wordt jaarlijks beloond met een bijdrage door de verzekeraar voor de besparing aan schadevergoedingen. Een ander onderwerp dat altijd de aandacht heeft is de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Ruim 15 jaar geleden ging een bestuurslid samen met de Leusdense burgemeester op bezoek bij de provincie om te pleiten voor het bedrijventerrein De Plantage. En moet je nu zien hoe daar gebruik van gemaakt wordt. Momenteel is er geen nieuw bedrijfsterrein in zicht. Dat vind ik jammer voor de dynamiek die maakbedrijven altijd meenemen. De BKL probeert het denken daarover te beïnvloeden in de lokale en regionale politiek.

Wat heeft de BKL in haar mars in de toekomst?

Vanuit het feit dat ondernemers graag snel goed geholpen willen worden, werken wij aan een ondernemersloket bij de gemeente. Of dat nu gaat om vestiging, arbeidsmarktproblematiek of hulp na corona. De BKL wil ondernemers inspireren. Zoals op het gebied van de arbeidsmarkt en de moeilijkheid van het vinden van gekwalificeerd personeel. Door een evenement te laten organiseren door leerlingen van het mbo-onderwijs in Amersfoort en zo ondernemers daarmee kennis te laten maken. Of door te laten zien dat het fijn werken is met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En door het delen van verhalen over samenwerking.

Waar word jij nu blij van?

Ik kijk ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten na de pandemie. Bedrijven starten weer op en ik help graag anderen vooruit. Het geeft me enorm veel voldoening om te zien dat datgene waar je hard aan werkt uiteindelijk succes heeft. Zoals het boekje dat ik in mijn hand houd na het zwoegen op de tekst tijdens de jaarwisseling of mijn dochter die onlangs een mooi cijfer behaalde in haar studie door hard te werken. Daar word ik heel blij van!”

Wil je meer weten over de Bedrijvenkring Leusden? Kijk dan eens op de website.