Baggeren in zuidwest Leusden

22 October 2021
baggeren van een watergang

Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Leusden gaan watergangen baggeren in diverse wijken in het zuidwesten van Leusden.

Wanneer

De werkzaamheden starten op 1 november 2021 en duren tot 15 maart 2022. Korte wachttijden kunnen voorkomen vanwege een tijdelijke wegafzetting.

Waarom baggeren?

Baggeren is nodig om de afvoer van teveel water in de watergangen te garanderen en de waterkwaliteit te verbeteren. Het baggeren gebeurt met schuifboten en graafmachines.

Vragen 

Heeft u vragen over het baggeren van de watergangen? Neem dan contact op met Waterschap Vallei en Veluwe.