Digitaal ondertekenen

Toelichting en veelgestelde vragen

Toelichting op werkwijze digitaal ondertekenen

U ontvangt besluiten, beschikkingen, bezwaren, en overeenkomsten van de gemeente digitaal. Het merendeel van deze documenten die u van de gemeente ontvangt, is niet ondertekend omdat deze digitaal zijn vastgelegd. Als dit van toepassing is, dan is dit onderaan de brief vermeld. 

Ontvangt u een document met de tekst “Digitaal getekend door” dan is het document digitaal door de gemeente ondertekend. Deze documenten ontvangt u alleen digitaal en moet u ook digitaal bewaren. De reden hiervoor is dat de software die deze documenten opent, controleert of de handtekening geldig is en u weet dat het document daadwerkelijk is ondertekend door de persoon die onder de brief staat.

Heeft u vragen over het digitaal ondertekenen door de gemeente? Kijk of uw vraag bij de veel gestelde vragen staat of neem contact op met de gemeente. Dat kan via een e-mail naar gemeente@leusden.nl  of door te bellen naar: 14 033

Veel gestelde vragen

Waarom ondertekent de gemeente documenten niet meer?

We werken duurzaam (steeds minder papier gebruiken) en willen u zo snel mogelijk antwoord geven. Dat is mogelijk omdat we digitaal werken. Het digitaal vaststellen en niet meer ondertekenen van documenten is een logisch vervolg. Digitaal vastgestelde documenten kunnen we u – zonder tijdsverlies – direct digitaal verstrekken.

Hoe weet ik dat het document digitaal is ondertekend?

Digitaal ondertekende documenten bevatten de tekst “Validsigned door” gevolgd door de naam van de ondertekenaar en de datum van ondertekening. Als u het document opent, ziet u in het document de volgende tekst staan:

Ondertekend en alle handtekeningen zijn geldig. Document is bijgewerkt na ondertekening.

Hieraan kunt u zien dat de handtekeningen geldig zijn.

Bij het openen van het document, verschijnt de melding dat het certificaat niet vertrouwd is.

Digitale documenten die u van de gemeente ontvangt zijn in pdf-formaat. Bij het openen van deze documenten controleert het programma waarmee u het document opent (veelal Adobe Reader) of de handtekeningen geldig zijn.  Het kan zijn dat u de instellingen in het programma dat u gebruikt moet aanpassen.  Gebruikt u Adobe Reader, dan past u de instellingen als volgt aan:

  • Klik op “Bewerken” en vervolgens op “Voorkeuren”
  • Kies voor “Betrouwbaarheidsbeheer”
  • Zorg dat de volgende instellingen zijn aangevinkt:
    • Vertrouwde certificaten laden van een Adobe AATL server
    • Vertrouwde certificaten laten van een Adobe EUTL server
  • Sluit het programma af en open het document opnieuw

Als het goed is, ziet u bij het openen van het document nu een groen vinkje staan. Krijgt u nog steeds dezelfde melding, neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via een e-mail naar gemeente@leusden.nl of door te bellen naar: 14 033

Kan ik digitaal ontvangen documenten ook op papier krijgen?

De gemeente gaat steeds meer digitaal communiceren. Dat gaat sneller en is duurzamer. Ontvangen we van u de informatie digitaal, dan sturen we u de reactie ook digitaal.

We begrijpen dat dit niet altijd voor iedereen prettig is. Wat kunt u doen?

  • Geef bij het contact met de gemeente aan dat u de reactie op papier wenst te ontvangen
  • Heeft u een digitaal document ontvangen, neem contact op met de gemeente. Wij kunnen u het document dan schriftelijk toesturen.