Wijzigen leidinggevende drank- en horecavergunning

U kunt een wijziging van leidinggevende via een melding doorgeven. De aangemelde leidinggevende mag, na ontvangstbevestiging van de gemeente, onmiddellijk leiding geven in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw drank- en horecavergunning.

Voorwaarden en het meldformulier

  • Toetsen van de door u aangemelde leidinggevende aan de eisen die artikel 8 van de drank- en horecawet stelt.
  • Bijschrijven op het aanhangsel wanneer de leidinggevende aan de eisen voldoet.
  • De nieuwe leidinggevende levert een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne  en een kopie van identiteitskaart of paspoort in.
  • Een arbeidsovereenkomst bijvoegen als de leidinggevende in loondienst is.


Het meldformulier wijziging leidinggevende kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar gemeente@leusden.nl Graag even het onderwerp vermelden. Wij sturen u het document binnen 2 werkdagen toe.

Kosten

Het bijschrijven van een leidinggevende kost € 44,30.